Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

VĂN HẢI + NGUYỄN HỒNG NÂU (Hai)

Không có con cái nào

Cha mẹ Ông bà

Thông tin nhóm gia đình
Kết hôn dân sự 23 tháng 06 2019 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Năm năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 40 ngày ứng với ngày 11 tháng 07 năm 2020)

Vĩ độ (Lat): N10.808187 Kinh độ (Lon): E106.570580

Thay đổi cuối 23 tháng 06 2019 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Năm năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 40 ngày ứng với ngày 11 tháng 07 năm 2020)11:28:22

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức