Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

BÉ NHỜ + CAO TUYẾT PHƯỢNG (Tám)

Không có con cái nào

Cha mẹ Ông bà

Thông tin nhóm gia đình
Kết hôn 7 tháng 12 2017 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 27 ngày ứng với ngày 16 tháng 11 năm 2019)

Ghi chú: Nhằm ngày Hai Mươi tháng Mười năm Đinh Dậu.
Thay đổi cuối 30 tháng 12 2018 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Mười Một năm Mậu Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 6 ngày ứng với ngày 19 tháng 12 năm 2019)18:00:47

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức