Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHẠM VĂN VẼ (Tám) + NGUYỄN THỊ BẢY

3 người con

Cha mẹ Ông bà

Thông tin nhóm gia đình
Kết hôn

Thay đổi cuối 29 tháng 07 2019 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Sáu năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 132 ngày ứng với ngày 29 tháng 07 năm 2019)19:54:09

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức