Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRƯƠNG VĂN THẠNH + NGUYỄN THỊ VÀNG

5 người con

Cha mẹ Ông bà

Thông tin nhóm gia đình