Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH HẢI YẾN (Sáu) + TRẦN THỊ HUÊ

1 người con

Cha mẹ Ông bà

Thông tin nhóm gia đình
Kết hôn khoảng 1924 (Giáp Tý)