Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN RỒNG + HUỲNH THỊ TRÂM (Bảy)

2 người con

Cha mẹ Ông bà

Thông tin nhóm gia đình
Thay đổi cuối 7 tháng 06 2019 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Năm năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 78 ngày ứng với ngày 25 tháng 06 năm 2020)13:36:31

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức