Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH HẢI YẾN (Sáu) + TRẦN THỊ THÊ

2 người con

Cha mẹ Ông bà

Thông tin nhóm gia đình
Kết hôn khoảng 1930 (Canh Ngọ)