Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH HẢI YẾN (Sáu) + NGUYỄN THỊ PHÒNG

9 người con

Cha mẹ Ông bà

Thông tin nhóm gia đình
Kết hôn khoảng 1935 (Ất Hợi)