Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĨNH ÁI (Ba) + NGUYỄN TIỂU MUỘI

Không có con cái nào

Cha mẹ Ông bà

Thông tin nhóm gia đình
Kết hôn khoảng 26 tháng 03 2017 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Hai năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 24 ngày ứng với ngày 22 tháng 03 năm 2020)