Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN CHÍ HỮU (Ba) + NGUYỄN CẨM LỤA

Không có con cái nào

Cha mẹ Ông bà

Thông tin nhóm gia đình
Kết hôn dân sự 17 tháng 05 2014 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Tư năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 44 ngày ứng với ngày 11 tháng 05 năm 2020) Chồng: 28 Vợ: 23

Ghi chú: Nhằm ngày Mười Chín tháng Tư năm Giáp Ngọ
Thay đổi cuối 8 tháng 02 2019 (Nhầm ngày mùng Bốn tháng Giêng năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 60 ngày ứng với ngày 28 tháng 01 năm 2020)23:09:14

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức