Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN KIÊM (Ba) + TRẦN THỊ HÃNH

4 người con
NGUYỄN VĂN THƠM (Ba)
Sinh nhật: khoảng 1940 24 24ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: ấp 7, xã Thới Bình, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam

Cha mẹ Ông bà
Mộ Nguyễn Văn Diễn.jpgNGUYỄN VĂN DIỄN (Tư)
Sinh nhật: khoảng 1884 34ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: 20 tháng 09 1917ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam

Thông tin nhóm gia đình
Thay đổi cuối 7 tháng 06 2019 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Năm năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 160 ngày ứng với ngày 25 tháng 06 năm 2020)10:14:11

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức