Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

LIÊN HẢI MINH + MỘNG TUYỀN

Không có con cái nào

Cha mẹ Ông bà

Thông tin nhóm gia đình
Kết hôn dân sự 19 tháng 03 2017 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Hai năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 17 ngày ứng với ngày 15 tháng 03 năm 2020)

Ghi chú: Nhằm ngày Hăm Hai tháng Hai năm Đinh Dậu
Thay đổi cuối 5 tháng 01 2019 (Nhầm ngày Ba Mươi tháng Mười Một năm Mậu Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 320 ngày ứng với ngày 12 tháng 01 năm 2021)11:50:08

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức