Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN PHƯƠNG THANH + NGUYỄN THỊ YẾN LI (Ba)

Không có con cái nào

Cha mẹ Ông bà

Thông tin nhóm gia đình
Kết hôn 24 tháng 01 2017 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Chạp năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 44 ngày ứng với ngày 21 tháng 01 năm 2020)

Thay đổi cuối 24 tháng 06 2019 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Năm năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 167 ngày ứng với ngày 24 tháng 06 năm 2019)15:15:20

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức