Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN PHƯƠNG THANH + NGUYỄN THỊ YẾN LI (Ba)

Không có con cái nào

Cha mẹ Ông bà

Thông tin nhóm gia đình
Kết hôn 24 tháng 01 2017 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Chạp năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 381 ngày ứng với ngày 08 tháng 02 năm 2021)

Thay đổi cuối 24 tháng 06 2019 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Năm năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 170 ngày ứng với ngày 12 tháng 07 năm 2020)15:15:20

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức