Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN QUỐC KHÁNH + DƯƠNG KIM NGÂN

Không có con cái nào

Cha mẹ Ông bà

Thông tin nhóm gia đình
Kết hôn 16 tháng 01 2019 (Nhầm ngày Mười Một tháng Chạp năm Mậu Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 362 ngày ứng với ngày 23 tháng 01 năm 2021)

Ghi chú
Kết hôn nhằm ngày Mười Một tháng Mười Hai năm Mậu Tuất.
Thay đổi cuối 17 tháng 02 2019 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Giêng năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 10 ngày ứng với ngày 06 tháng 02 năm 2020)18:42:36

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức