Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Bản đồ tổ quán dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Những tính năng thông dụng

Số liệu thống kê — Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Thông tin dòng họ này được cập nhật lần cuối vào ngày 4 tháng 12 2019.

Cá nhân
Nam giới
984
52.5%
Nữ giới
891
47.5%
Tổng số họ chính
Gia đình
Nguồn tin
Đối tượng media
Kho lưu trữ
Tổng số sự kiện
554
Quản trị viên
3
Người sinh ra đầu tiên trong dòng họ
1742
Người sinh ra gần đây trong dòng họ
2019
Người qua đời đầu tiên trong dòng họ
1764
Tuổi thọ bình quân
64
Nam giới: 61   Nữ giới: 67
Gia đình đông con cái nhất
27
Bình quân số con cái mỗi gia đình
2.88

Các họ chính phổ biến nhất
?, LÂM, , NGUYỄN, NGÔ, PHAN, PHẠM, THÁI, TRƯƠNG, TRẦN

Biểu đồ của VĂN THƠ (Tư)
Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Các thay đổi trong 30 ngày qua
Hồ sơThay đổi cuốiBởi
VĂN HƯƠNG (Sáu)25 tháng 11 2019 - 11:46:11levansu
VĂN DUYỆT (Hai)25 tháng 11 2019 - 11:49:36levansu
VĂN OAI (Ba)25 tháng 11 2019 - 11:49:54levansu
VĂN PHONG (Tư)25 tháng 11 2019 - 11:50:19levansu
VĂN ĐẾN (Năm)25 tháng 11 2019 - 11:50:44levansu
THỊ NĂM (Sáu)25 tháng 11 2019 - 11:51:10levansu
THỊ HỔ (Bảy)25 tháng 11 2019 - 11:51:30levansu
THANH TRẦM (Mười)25 tháng 11 2019 - 12:04:19levansu
VĂN CƯ (Hai)25 tháng 11 2019 - 12:16:33levansu
THỊ TRẦM (Ba)25 tháng 11 2019 - 12:16:52levansu
THỊ THÊ (Năm)25 tháng 11 2019 - 12:17:46levansu
VĂN CHỨC (Sáu)25 tháng 11 2019 - 12:19:52levansu
BÁ ĐƯƠNG (Bảy)25 tháng 11 2019 - 12:20:29levansu
THỊ ÚT (Chín) (Út)25 tháng 11 2019 - 12:21:38levansu
THỊ TUYẾT (Hai)26 tháng 11 2019 - 09:46:00levansu
NGÔ KIM HUÊ26 tháng 11 2019 - 09:47:40levansu
DƯƠNG THỊ MẸO26 tháng 11 2019 - 09:49:07levansu
NHƠN KIỆT (Tư)26 tháng 11 2019 - 09:49:07levansu
ĐỖ THỊ CÚC26 tháng 11 2019 - 09:50:14levansu
ĐÌNH ĐIỆP (Năm)26 tháng 11 2019 - 09:50:14levansu
MẠCH26 tháng 11 2019 - 09:51:45levansu
THỊ NGỌC MỸ (Sáu)26 tháng 11 2019 - 09:51:45levansu
THIỆN HUẤN (Bảy)26 tháng 11 2019 - 09:53:03levansu
THỊ THU THỦY26 tháng 11 2019 - 09:53:37levansu
TRẦN QUỐC BẢO26 tháng 11 2019 - 09:55:33levansu
THỊ MỸ HẠNH (Tám)26 tháng 11 2019 - 09:55:33levansu
QUANG PHỤC (Chín)26 tháng 11 2019 - 09:57:15levansu
NGUYỄN LẬP PHƯƠNG26 tháng 11 2019 - 09:58:43levansu
THỊ MỸ VÂN (Mười) (Út)26 tháng 11 2019 - 09:58:43levansu
VĨNH ĐẰNG (Ba) + NGÔ KIM HUÊ26 tháng 11 2019 - 10:00:33levansu
NGUYỄN THỊ MỘNG THÙY26 tháng 11 2019 - 10:01:24levansu
TUYẾT ÂN26 tháng 11 2019 - 10:01:57levansu
VĨNH ĐƯỜNG (Hai) + NGUYỄN THỊ MỘNG THÙY26 tháng 11 2019 - 10:01:57levansu
BÙI THỊ MỸ NƯƠNG26 tháng 11 2019 - 10:02:36levansu
VINH ĐỒNG (Ba) + BÙI THỊ MỸ NƯƠNG26 tháng 11 2019 - 10:03:36levansu
VĨNH ĐƯỜNG (Hai)26 tháng 11 2019 - 10:05:45levansu
VINH ĐỒNG (Ba)26 tháng 11 2019 - 10:06:03levansu
THỊ NGỌC QUYÊN (Hai)26 tháng 11 2019 - 10:06:22levansu
GIA THÀNH (Ba)26 tháng 11 2019 - 10:06:37levansu
QUANG PHÚ (Ba)26 tháng 11 2019 - 10:11:34levansu
NHƠN KIỆT (Tư) + DƯƠNG THỊ MẸO26 tháng 11 2019 - 10:12:34levansu
CAO THIỆN THANH26 tháng 11 2019 - 10:14:41levansu
THỊ MAI THẢO (Hai)26 tháng 11 2019 - 10:14:41levansu
CAO THIỆN THANH + THỊ MAI THẢO (Hai)26 tháng 11 2019 - 10:15:58levansu
CAO THIỆN BẢO TRÂN (Hai)26 tháng 11 2019 - 10:16:15levansu
CAO THIỆN BÍCH TRÂM (Ba)26 tháng 11 2019 - 10:16:29levansu
PHẠM THỊ THƠ26 tháng 11 2019 - 10:17:32levansu
QUANG KHẢ (Tư)26 tháng 11 2019 - 10:17:32levansu
MINH TIẾN26 tháng 11 2019 - 10:18:01levansu
QUANG KHẢ (Tư) + PHẠM THỊ THƠ26 tháng 11 2019 - 10:18:01levansu
THỊ HOÀNG YÊN26 tháng 11 2019 - 10:19:03levansu
QUANG THUẬN (Năm)26 tháng 11 2019 - 10:19:03levansu
QUANG THUẬN (Năm) + THỊ HOÀNG YÊN26 tháng 11 2019 - 10:22:08levansu
THỊ NGỌC QUỲNH (Hai)26 tháng 11 2019 - 10:22:50levansu
BẢO HÂN (Ba)26 tháng 11 2019 - 10:23:04levansu
HÀ PHÚC NHƯ (Tư)26 tháng 11 2019 - 10:23:16levansu
ĐÌNH ĐIỆP (Năm) + ĐỖ THỊ CÚC26 tháng 11 2019 - 10:25:13levansu
ĐÌNH HIỆP (Tư)26 tháng 11 2019 - 10:26:04levansu
NGUYỄN ? ?26 tháng 11 2019 - 10:27:15levansu
THỊ THU HẰNG (Hai)26 tháng 11 2019 - 10:27:15levansu
NGUYỄN QUỐC HẢI PHÚC26 tháng 11 2019 - 10:27:36levansu
NGUYỄN ? ? + THỊ THU HẰNG (Hai)26 tháng 11 2019 - 10:27:36levansu
MẠCH VĂN ANH26 tháng 11 2019 - 10:30:31levansu
MẠCH + THỊ NGỌC MỸ (Sáu)26 tháng 11 2019 - 10:30:31levansu
THIỆN HUẤN (Bảy) + THỊ THU THỦY26 tháng 11 2019 - 10:32:53levansu
THIỆN VĂN (Ba)26 tháng 11 2019 - 10:33:24levansu
HỒNG PHÚC (Tư)26 tháng 11 2019 - 10:33:38levansu
TỐNG LINH TRANG26 tháng 11 2019 - 10:34:36levansu
THIỆN NGÔN (Hai)26 tháng 11 2019 - 10:34:36levansu
TỐNG NHÃ26 tháng 11 2019 - 10:35:04levansu
THIỆN NGÔN (Hai) + TỐNG LINH TRANG26 tháng 11 2019 - 10:35:04levansu
TRẦN QUỐC BẢO + THỊ MỸ HẠNH (Tám)26 tháng 11 2019 - 10:37:51levansu
TRẦN LÊ KHÔI NGUYÊN (Hai)26 tháng 11 2019 - 10:38:06levansu
TRẦN LÊ BẢO CHÂU (Ba)26 tháng 11 2019 - 10:38:21levansu
NGUYỄN LẬP PHƯƠNG + THỊ MỸ VÂN (Mười) (Út)26 tháng 11 2019 - 10:40:37levansu
NGUYỄN NGỌC TUYỀN (Ba)26 tháng 11 2019 - 10:41:08levansu
LƯU ĐỨC HÀ26 tháng 11 2019 - 10:42:03levansu
NGUYỄN NGỌC DU (Hai)26 tháng 11 2019 - 10:42:03levansu
LƯU THANH AN26 tháng 11 2019 - 10:42:21levansu
LƯU ĐỨC HÀ + NGUYỄN NGỌC DU (Hai)26 tháng 11 2019 - 10:42:21levansu
VĂN THIỆU (Ba)26 tháng 11 2019 - 17:17:58levansu
CHÂU THỊ HƯỜN26 tháng 11 2019 - 17:34:41levansu
VĂN TẤN (Tư)26 tháng 11 2019 - 17:39:42levansu
TÒNG BÁ26 tháng 11 2019 - 17:41:22levansu
CÔNG TÂM (Tám)26 tháng 11 2019 - 18:04:28levansu
VĂN KHÁNH (Tư)26 tháng 11 2019 - 18:06:15levansu
PHÙNG THỊ NHẠN26 tháng 11 2019 - 18:16:21levansu
VĨNH ĐẰNG (Ba)26 tháng 11 2019 - 18:26:10levansu
ĐÌNH HI (Ba)2 tháng 12 2019 - 15:25:04levansu
HỮU LỢI (Tư)4 tháng 12 2019 - 09:51:56levansu
THỊ NGỌC ĐIỆP (Hai)4 tháng 12 2019 - 09:56:30levansu
THỊ NGỌC ĐẬM (Ba)4 tháng 12 2019 - 09:56:47levansu
THỊ NGỌC MAI (Tư)4 tháng 12 2019 - 09:57:05levansu
THỊ NGỌC ĐẶNG (Năm)4 tháng 12 2019 - 09:57:22levansu
Các sự kiện sắp tới
Không có các sự kiện nào cho 30 ngày tới.
Trình chiếu

Top 10 họ chính
Họ chínhCá nhân

654
NGUYỄN
326
TRẦN
176
?
82
LÂM
51
PHAN
49
THÁI
49
NGÔ
45
PHẠM
42
TRƯƠNG
40
Top 20 tên chính
Nữ
Tên đầy đủSố lượngCOUNT
VY1616
MY1515
PHƯƠNG1313
ANH1313
LINH1212
THÚY1212
THẢO1212
TRANG1212
BÍCH1010
BA1010
THƯ99
VÂN99
NHI99
LAN99
88
MAI88
NGỌC88
LOAN88
(Hai)88
HƯƠNG88
Nam
Tên đầy đủSố lượngCOUNT
ANH1818
DUY1414
PHONG1010
AN99
VIỆT99
PHÚC99
SƠN99
mươi88
KHẢI88
HUY88
(Ba)88
THUẬN88
THÀNH88
TRUNG88
THỊNH88
(Hai)77
HOÀNG77
HẢI77
KIỆT77
HUỲNH77
Âm lịch Việt Nam & Chuyển đổi lịch âm dương (tính ngày giỗ và ngày kỷ niệm khác)