Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Bản đồ tổ quán dòng họ Ngô-Nguyễn xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
Những tính năng thông dụng

Số liệu thống kê — Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Thông tin dòng họ này được cập nhật lần cuối vào ngày 27 tháng 01 2020.

Cá nhân
Nam giới
2,788
50.9%
Nữ giới
2,690
49.1%
Tổng số họ chính
Gia đình
Nguồn tin
Đối tượng media
Kho lưu trữ
Tổng số sự kiện
4,184
Quản trị viên
3
Biểu đồ của NGÔ VĂN BAN (Chín)
Mộ Nguyễn Thị Huỳnh - Võ Văn Sửu.jpgNGUYỄN THỊ HUỲNH (Ba)
Sinh nhật: khoảng 1899 23 23ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Qua đời: ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Khu mộ Ông Bà Ngô Văn Ban - Nguyễn Thị MẹoNGÔ VĂN BAN (Chín)
Sinh nhật: khoảng tháng 08 1875 32ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Qua đời: 22 tháng 11 1947Nhà từ đường, ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Biểu đồ của PHẠM VĂN TÍCH

Biểu đồ của NGUYỄN VĂN ĐÓ (Ba)

Mộ Nguyễn Văn Diễn.jpgNGUYỄN VĂN DIỄN (Tư)
Sinh nhật: khoảng 1884 34ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: 20 tháng 09 1917ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Biểu đồ của HUỲNH THUẬN HƯNG

Mộ Huỳnh Văn Kiên.jpgHUỲNH VĂN KIÊN (Tư)
Sinh nhật: ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Chân dung HUỲNH THẾ TRUNGHUỲNH THẾ TRUNG (Năm)
Sinh nhật: khoảng 1900 38 20ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: 18 tháng 05 1975ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
Các sự kiện sắp tới
Hồ sơNgày thángSự kiện
BÙI VĂN BIẾT30 tháng 03 194872Sinh nhật
ĐẶNG PHƯƠNG MAI (Ba)31 tháng 03 200020Sinh nhật
NGUYỄN ĐẶNG PHƯƠNG THẢO2 tháng 04 200020Sinh nhật
HUỲNH NHẬT ANH (Hai)3 tháng 04 20146Sinh nhật
BÙI YẾN PHI3 tháng 04 198832Sinh nhật
TRỊNH VĂN SANG6 tháng 04 197743Sinh nhật
TRẦN THỊ LỰ (Tám)6 tháng 04 195664Qua đời
NGUYỄN THANH HIỀN (Hai)7 tháng 04 200317Sinh nhật
BÙI KIM THỂ9 tháng 04 20146Qua đời
NGUYỄN NGỌC THẢO TRANG (Ba)9 tháng 04 200812Sinh nhật
HUỲNH HỮU XẠ (Tư)9 tháng 04 200218Qua đời
HUỲNH THUẬN TRỊ (Mười)9 tháng 04 199921Qua đời
TRẦN THỊ HỒNG THẮM9 tháng 04 199228Sinh nhật
PHẠM ĐẶNG VŨ (Hai)10 tháng 04 200614Sinh nhật
NGUYỄN THỚI HÒA (Ba)10 tháng 04 195961Qua đời
NGUYỄN VĂN CUNG (Năm)11 tháng 04 20119Qua đời
PHẠM THỊ TUYẾT11 tháng 04 199228Qua đời
NGUYỄN THỊ ẤN12 tháng 04 20128Qua đời
NGUYỄN PHƯỚC ANH THƠ (Ba)12 tháng 04 200218Sinh nhật
NGUYỄN THỊ TẠO (Hai)13 tháng 04 200317Qua đời
ĐẶNG THÚY LAM (Tư)khoảng 14 tháng 04 198238Sinh nhật
NGUYỄN TÍN XUÂN LINH14 tháng 04 196951Sinh nhật
NGUYỄN THỊ THÚYkhoảng 15 tháng 04 199030Sinh nhật
NGUYỄN MỸ HIỀN (Năm)15 tháng 04 197347Sinh nhật
PHẠM HOÀNG THÁI15 tháng 04 197347Sinh nhật
DƯƠNG MỸ PHƯƠNGkhoảng 16 tháng 04 197347Qua đời
NGUYỄN THỊ MỸ ANH (Tư)16 tháng 04 193486Sinh nhật
NGUYỄN KIM XUÂN (Sáu)18 tháng 04 20119Qua đời
HUỲNH VĂN ĐANG (Tám)18 tháng 04 199624Qua đời
ĐỖ MỸ QUYÊN (Năm)18 tháng 04 196654Sinh nhật
CAO NGỌC MINH (Hai)20 tháng 04 20182Sinh nhật
NGUYỄN HẢI THẢO NGUYÊN (Tư)khoảng 20 tháng 04 20164Sinh nhật
BÙI VĂN MINH21 tháng 04 197743Qua đời
NGUYỄN HUỲNH NHƯ Ý (Ba)22 tháng 04 198733Sinh nhật
THỦY NGỌC23 tháng 04 20155Sinh nhật
VĂN CHIÊU23 tháng 04 200614Qua đời
TRỊNH THỊ THIỆT24 tháng 04 199525Qua đời
TRỊNH THỊ THIỆT24 tháng 04 199525Qua đời
TRỊNH THỊ THIỆT24 tháng 04 199525Qua đời
ĐẶNG TUẤN KIỆT (Ba)24 tháng 04 198832Qua đời
NGUYỄN THỊ ? (Tư)24 tháng 04 193684Qua đời
HUỲNH VĂN KHIẾT (Ba)26 tháng 04 200119Qua đời
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG VĨ26 tháng 04 198238Sinh nhật
NGUYỄN THÀNH HẬUkhoảng 26 tháng 04 197347Sinh nhật
NGUYỄN THỊ THỰC (Sáu)26 tháng 04 195961Qua đời
VĂN TƯ27 tháng 04 20173Qua đời
THỊ XỨNG27 tháng 04 197248Qua đời
NGUYỄN THỊ NHUNG28 tháng 04 199624Qua đời
TRẦN THỊ HUÊ28 tháng 04 193189Qua đời
NGUYỄN THỊ KIẾN (Ba)29 tháng 04 198634Qua đời
NGUYỄN VĂN CHÁNH (Sáu)29 tháng 04 198535Qua đời
NGUYỄN VĂN TỒN (Tư)29 tháng 04 1900120Qua đời
NGUYỄN ĐẠI PHÁT (Hai)30 tháng 04 20137Sinh nhật
NGUYỄN ĐẠI PHÁT30 tháng 04 20137Sinh nhật
HUỲNH THIỆN NGÔN (Tám)30 tháng 04 200416Qua đời
NGUYỄN THỊ DU (Năm)30 tháng 04 200317Qua đời
HỒNG CẨM (Năm)30 tháng 04 197545Sinh nhật
TĂNG THỊ CHỌNkhoảng tháng 05 192694Sinh nhật
HUỲNH MINH INH (Hai)khoảng tháng 05 192595Sinh nhật
NGUYỄN KIM LÊ (Ba)1 tháng 05 20173Qua đời
TRẦN THỊ HÃNH1 tháng 05 199921Qua đời
NGUYỄN HỮU THÀNH (Hai)1 tháng 05 196753Qua đời
NGUYỄN VĂN HỒNG2 tháng 05 20128Qua đời
HỒ THỊ XẪM2 tháng 05 199030Qua đời
NGUYỄN ĐỖ THÁI (Hai)2 tháng 05 198436Sinh nhật
HUỲNH MINH KÝ (Tư)2 tháng 05 198337Qua đời
VƯƠNG THỊ THIỀU3 tháng 05 198436Qua đời
NGÔ NGỌC NGÂN (Hai)4 tháng 05 20155Sinh nhật
NGUYỄN THỊ KIÊN (Sáu)4 tháng 05 200713Qua đời
NGÔ TẤT THÀNH (Hai)4 tháng 05 198832Sinh nhật
NGUYỄN NGỌC THẢO (Hai)5 tháng 05 200911Sinh nhật
BÙI THỊ CẢNH (Năm)7 tháng 05 200020Qua đời
TUẤN DÂN7 tháng 05 197743Sinh nhật
NGUYỄN VĂN TẮC (Chín)khoảng 8 tháng 05 194971Qua đời
NGUYỄN THỊ THỚI (Hai)8 tháng 05 194674Qua đời
NGUYỄN THỊ BIỀN8 tháng 05 1913107Qua đời
HUỲNH MINH INH (Hai)9 tháng 05 201010Qua đời
HUỲNH THỊ ƯỚM9 tháng 05 200812Qua đời
NGUYỄN HUY THỊNH (Ba)11 tháng 05 201010Sinh nhật
HUỲNH THỊ HẰNG (Tám)11 tháng 05 194476Qua đời
ĐOÀN VĂN VẤN12 tháng 05 199822Qua đời
NGUYỄN THỊ THẢNH (Hai)khoảng 12 tháng 05 199822Qua đời
THỊ ĐỊNH (Ba)12 tháng 05 198832Qua đời
QUÁCH THỊ TIÊM12 tháng 05 195466Qua đời
PHẠM VĂN KHA (Hai)13 tháng 05 198040Sinh nhật
NGUYỄN HOÀNG (Hai)13 tháng 05 193189Sinh nhật
NGUYỄN THỊ HỢI (Hai)13 tháng 05 1905115Sinh nhật
TRẦN THỊ XINH (Hai)14 tháng 05 200119Qua đời
NHAN NHƯ NGỌC14 tháng 05 197545Sinh nhật
HỒNG DIỄM (Tư)14 tháng 05 197050Sinh nhật
NGUYỄN VĂN THANH (Tư)16 tháng 05 200218Qua đời
PHẠM THỊ DUNG (Mười)16 tháng 05 198535Qua đời
VĂN GỌN16 tháng 05 197149Qua đời
ĐẶNG HOÀNG DŨNG (Tám)16 tháng 05 196951Sinh nhật
NGUYỄN VĂN SỬ16 tháng 05 194674Qua đời
CÔNG NHÂN (Bảy)17 tháng 05 197347Qua đời
NGUYỄN CHÍ HỮU (Ba) + NGUYỄN CẨM LỤA17 tháng 05 20146Kết hôn
HUỲNH NGỌC KIM THƯ18 tháng 05 20146Sinh nhật
HUỲNH THẾ TRUNG (Năm)18 tháng 05 197545Qua đời
THỊ BỒNG19 tháng 05 200218Qua đời
THỊ THU THẢO19 tháng 05 199129Sinh nhật
HUỲNH VĂN LỢI20 tháng 05 199030Qua đời
HUỲNH TRƯỜNG SƠN (Tư)20 tháng 05 198337Qua đời
NGUYỄN VĂN MANG (Hai)21 tháng 05 199426Qua đời
NGUYỄN QUỐC VIỆT21 tháng 05 197248Sinh nhật
ĐẶNG THỊ VỚI22 tháng 05 198238Qua đời
NGUYỄN THIỆN KHAI TÂM (Hai)23 tháng 05 200218Sinh nhật
THỊ NHẺO24 tháng 05 20119Qua đời
VƯƠNG HỮU HẬU (Ba)khoảng 24 tháng 05 200713Qua đời
BÙI KHÁNH LY24 tháng 05 197842Sinh nhật
NGUYỄN NGỌC CHIẾN25 tháng 05 200911Qua đời
CAM THỊ DẶM (Ba)25 tháng 05 200218Qua đời
NGUYỄN THÀNH TẢO (Hai)26 tháng 05 197149Qua đời
HỮU HƯỚT27 tháng 05 200812Qua đời
NGUYỄN HOÀNG ĐỨC (Sáu)27 tháng 05 196951Sinh nhật
NGUYỄN THỊ ỐC27 tháng 05 1914106Qua đời
Mục nổi bật cần xem
Trình chiếu

Top 20 tên chính
Nữ
Tên đầy đủSố lượngCOUNT
TRANG4747
THÚY4646
ANH4040
NGỌC4040
PHƯƠNG3838
LINH3636
VÂN3333
MAI3131
THẢO3131
HỒNG2929
DIỄM2929
LOAN2828
NGÂN2828
TUYỀN2727
TRÂN2727
VY2727
NGA2727
HẰNG2626
PHƯỢNG2626
NHI2525
Nam
Tên đầy đủSố lượngCOUNT
DŨNG3737
ANH3333
HÙNG3232
HUY3030
SƠN2929
THÀNH2828
TUẤN2828
TÂM2828
MINH2828
QUANG2727
PHONG2626
2424
KHOA2424
ĐỨC2323
NHÂN2323
HẢI2323
AN2323
DUY2323
BẢO2222
HOÀNG2121
Âm lịch Việt Nam & Chuyển đổi lịch âm dương (tính ngày giỗ và ngày kỷ niệm khác)