Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Bản đồ tổ quán dòng họ Ngô-Nguyễn xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
Những tính năng thông dụng

Số liệu thống kê — Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Thông tin dòng họ này được cập nhật lần cuối vào ngày 5 tháng 10 2019.

Cá nhân
Nam giới
2,786
50.9%
Nữ giới
2,689
49.1%
Tổng số họ chính
Gia đình
Nguồn tin
Đối tượng media
Kho lưu trữ
Tổng số sự kiện
4,168
Quản trị viên
3
Biểu đồ của NGÔ VĂN BAN (Chín)
Mộ Nguyễn Thị Huỳnh - Võ Văn Sửu.jpgNGUYỄN THỊ HUỲNH (Ba)
Sinh nhật: khoảng 1899 23 23ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Qua đời: ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Khu mộ Ông Bà Ngô Văn Ban - Nguyễn Thị MẹoNGÔ VĂN BAN (Chín)
Sinh nhật: khoảng tháng 08 1875 32ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Qua đời: 22 tháng 11 1947Nhà từ đường, ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Biểu đồ của PHẠM VĂN TÍCH

Biểu đồ của NGUYỄN VĂN ĐÓ (Ba)

Mộ Nguyễn Văn Diễn.jpgNGUYỄN VĂN DIỄN (Tư)
Sinh nhật: khoảng 1884 34ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: 20 tháng 09 1917ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Biểu đồ của HUỲNH THUẬN HƯNG

Mộ Huỳnh Văn Kiên.jpgHUỲNH VĂN KIÊN (Tư)
Sinh nhật: ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Chân dung HUỲNH THẾ TRUNGHUỲNH THẾ TRUNG (Năm)
Sinh nhật: khoảng 1900 38 20ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: 18 tháng 05 1975ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
Các thay đổi trong 30 ngày qua
Hồ sơThay đổi cuốiBởi
? ? ?22 tháng 09 2019 - 09:34:10nguyenhoangduc
HUỲNH THỊ ĐƯỢC (Hai)22 tháng 09 2019 - 09:35:26nguyenhoangduc
HUỲNH NGỌC LÃM22 tháng 09 2019 - 09:38:07nguyenhoangduc
THỊ LÀNH22 tháng 09 2019 - 09:38:58nguyenhoangduc
NGUYỄN THỊ DANH22 tháng 09 2019 - 09:39:19nguyenhoangduc
HUỲNH VĂN HOÀI (Năm)22 tháng 09 2019 - 09:40:50nguyenhoangduc
TÂN THỊ LỰA22 tháng 09 2019 - 09:46:23nguyenhoangduc
NGUYỄN VĂN ÂN + TRỊNH THỊ BIỂU22 tháng 09 2019 - 09:47:31nguyenhoangduc
NGUYỄN VĂN ÂN22 tháng 09 2019 - 09:47:31nguyenhoangduc
TRỊNH THỊ BIỂU22 tháng 09 2019 - 09:47:31nguyenhoangduc
HUỲNH THỊ LÂN (Sáu)22 tháng 09 2019 - 09:52:25nguyenhoangduc
NGUYỄN VĂN CỪ (Ba) + VƯƠNG THỊ CU22 tháng 09 2019 - 09:57:02nguyenhoangduc
VƯƠNG THỊ CU22 tháng 09 2019 - 09:57:02nguyenhoangduc
NGUYỄN VĂN CỪ (Ba)22 tháng 09 2019 - 09:57:02nguyenhoangduc
HUỲNH THỊ HẰNG (Tám)22 tháng 09 2019 - 10:05:41nguyenhoangduc
HUỲNH NGỌC LÃM + ? ? ?22 tháng 09 2019 - 10:06:36nguyenhoangduc
? ? ?22 tháng 09 2019 - 10:08:03nguyenhoangduc
HUỲNH THỊ MẦN (Bảy)22 tháng 09 2019 - 10:08:03nguyenhoangduc
? VĂN LIÊN22 tháng 09 2019 - 10:08:41nguyenhoangduc
? VĂN TRẢI22 tháng 09 2019 - 10:09:06nguyenhoangduc
? ? ? + HUỲNH THỊ MẦN (Bảy)22 tháng 09 2019 - 10:09:06nguyenhoangduc
BÙI VĂN ?22 tháng 09 2019 - 10:40:50nguyenhoangduc
NGUYỄN THỊ NỮ (Hai)22 tháng 09 2019 - 10:40:50nguyenhoangduc
BÙI VĂN ? + NGUYỄN THỊ NỮ (Hai)22 tháng 09 2019 - 10:42:38nguyenhoangduc
NGUYỄN THỊ NHIỄU22 tháng 09 2019 - 10:43:43nguyenhoangduc
BÙI VĂN HUÊ (Bảy)22 tháng 09 2019 - 10:43:43nguyenhoangduc
BÙI THỊ KÍNH22 tháng 09 2019 - 10:44:47nguyenhoangduc
BÙI VĂN HUÊ (Bảy) + NGUYỄN THỊ NHIỄU22 tháng 09 2019 - 10:48:25nguyenhoangduc
BÙI VĂN CỰ + DIỆP THỊ XA22 tháng 09 2019 - 10:48:52nguyenhoangduc
DIỆP THỊ XA22 tháng 09 2019 - 10:48:52nguyenhoangduc
BÙI VĂN CỰ22 tháng 09 2019 - 10:48:52nguyenhoangduc
BÙI VĂN LỰA + NGUYỄN THỊ SÁU22 tháng 09 2019 - 10:49:27nguyenhoangduc
NGUYỄN THỊ SÁU22 tháng 09 2019 - 10:49:27nguyenhoangduc
BÙI VĂN LỰA22 tháng 09 2019 - 10:49:27nguyenhoangduc
NGUYỄN VĂN KHAM + BÙI THỊ CỤC22 tháng 09 2019 - 10:50:02nguyenhoangduc
NGUYỄN VĂN KHAM22 tháng 09 2019 - 10:50:02nguyenhoangduc
BÙI THỊ CỤC22 tháng 09 2019 - 10:50:02nguyenhoangduc
HUỲNH VĂN HOÀI (Năm) + THỊ LÀNH22 tháng 09 2019 - 10:55:36nguyenhoangduc
TRẦN THỊ THỪA22 tháng 09 2019 - 10:56:41nguyenhoangduc
HUỲNH VĂN HINH (Tư)22 tháng 09 2019 - 10:56:41nguyenhoangduc
HỒ THỊ DỬNG22 tháng 09 2019 - 10:57:39nguyenhoangduc
HUỲNH VĂN MẬU (Sáu)22 tháng 09 2019 - 10:57:39nguyenhoangduc
VƯƠNG VĂN NGỮ22 tháng 09 2019 - 10:58:17nguyenhoangduc
HUỲNH THỊ DIỆP22 tháng 09 2019 - 10:58:17nguyenhoangduc
HUỲNH VĂN KIỆM22 tháng 09 2019 - 11:00:38nguyenhoangduc
HUỲNH VĂN ĐƯỢC22 tháng 09 2019 - 11:00:56nguyenhoangduc
HUỲNH VĂN HINH (Tư) + TRẦN THỊ THỪA22 tháng 09 2019 - 11:00:56nguyenhoangduc
HUỲNH THỊ NGUY22 tháng 09 2019 - 11:02:47nguyenhoangduc
HUỲNH THỊ CHẨU22 tháng 09 2019 - 11:03:12nguyenhoangduc
HUỲNH THỊ KHUYNH22 tháng 09 2019 - 11:03:38nguyenhoangduc
HUỲNH VĂN CÔNG22 tháng 09 2019 - 11:04:23nguyenhoangduc
HUỲNH VĂN MẬU (Sáu) + HỒ THỊ DỬNG22 tháng 09 2019 - 11:04:23nguyenhoangduc
VƯƠNG THỊ HIỆU22 tháng 09 2019 - 11:07:23nguyenhoangduc
VƯƠNG VĂN BỈNH22 tháng 09 2019 - 11:07:48nguyenhoangduc
VƯƠNG VĂN NGỮ + HUỲNH THỊ DIỆP22 tháng 09 2019 - 11:07:48nguyenhoangduc
HUỲNH VĂN NIÊN22 tháng 09 2019 - 11:09:08nguyenhoangduc
HUỲNH THỊ CHIỀU22 tháng 09 2019 - 11:09:37nguyenhoangduc
HUỲNH VĂN HOÀI (Năm) + NGUYỄN THỊ DANH22 tháng 09 2019 - 11:09:37nguyenhoangduc
TRUNG HẬU (Sáu)25 tháng 09 2019 - 07:54:33nguyenhoangduc
TRẦN THỊ ÁNH25 tháng 09 2019 - 09:04:34nguyenhoangduc
NGUYỄN TUYẾT HỒNG28 tháng 09 2019 - 02:04:16nguyenhoangduc
NGUYỄN NGỌC HÂN28 tháng 09 2019 - 02:05:05nguyenhoangduc
NGUYỄN MINH THẮNG (Ba) + THỊ MẬN28 tháng 09 2019 - 02:05:05nguyenhoangduc
BÙI VŨ THI28 tháng 09 2019 - 02:06:03nguyenhoangduc
NGUYỄN MAI PHƯƠNG28 tháng 09 2019 - 02:06:03nguyenhoangduc
BÙI TUYẾT NGUYÊN28 tháng 09 2019 - 02:06:45nguyenhoangduc
BÙI KHÔI NGUYÊN28 tháng 09 2019 - 02:07:13nguyenhoangduc
BÙI VŨ THI + NGUYỄN MAI PHƯƠNG28 tháng 09 2019 - 02:07:13nguyenhoangduc
ĐINH VĂN KHÉN28 tháng 09 2019 - 02:07:55nguyenhoangduc
NGUYỄN NGỌC HẬN28 tháng 09 2019 - 02:07:55nguyenhoangduc
ĐINH TÔNG LINH28 tháng 09 2019 - 02:08:38nguyenhoangduc
ĐINH VĂN KHÉN + NGUYỄN NGỌC HẬN28 tháng 09 2019 - 02:08:38nguyenhoangduc
NGUYỄN MINH TÂN28 tháng 09 2019 - 02:09:38nguyenhoangduc
NGUYỄN HUYỀN TRÂN28 tháng 09 2019 - 02:10:15nguyenhoangduc
NGUYỄN MINH TÂM (Năm) + NGUYỄN THU DIỄM28 tháng 09 2019 - 02:10:15nguyenhoangduc
TRẦN HOÀNG GIA HUY28 tháng 09 2019 - 02:12:10nguyenhoangduc
TRẦN MINH HOÀNG + NGUYỄN KIM LÝ (Sáu)28 tháng 09 2019 - 02:12:10nguyenhoangduc
ĐOÀN VĂN THÀNH28 tháng 09 2019 - 02:13:38nguyenhoangduc
TRẦN HOÀNG HOA THIÊN28 tháng 09 2019 - 02:13:38nguyenhoangduc
ĐOÀN TRẦN HẢI LÂM28 tháng 09 2019 - 02:14:22nguyenhoangduc
ĐOÀN VĂN THÀNH + TRẦN HOÀNG HOA THIÊN28 tháng 09 2019 - 02:14:22nguyenhoangduc
NGUYỄN NGỌC THÁI28 tháng 09 2019 - 03:44:45nguyenhoangduc
NGUYỄN THÁI TRÂN28 tháng 09 2019 - 03:45:09nguyenhoangduc
NGUYỄN MINH KHỞI (Bảy) + NGUYỄN THỊ BÍCH28 tháng 09 2019 - 03:45:09nguyenhoangduc
NGUYỄN HUỲNH NHƯ28 tháng 09 2019 - 03:45:51nguyenhoangduc
NGUYỄN QUỐC HUY28 tháng 09 2019 - 03:46:09nguyenhoangduc
NGUYỄN THANH BÌNH (Tám) + NGUYỄN TỐ HUYÊN28 tháng 09 2019 - 03:46:09nguyenhoangduc
TRỊNH NGỌC DUY ANH29 tháng 09 2019 - 07:22:29nguyenhoangduc
TRỊNH DUY THÔNG29 tháng 09 2019 - 07:22:52nguyenhoangduc
TRỊNH MINH TÙNG + NGUYỄN NGỌC ĐIỆP (Chín)29 tháng 09 2019 - 07:22:52nguyenhoangduc
NGUYỄN NGỌC NHI29 tháng 09 2019 - 07:23:40nguyenhoangduc
NGUYỄN THỐNG NHẤT (Mười) + THỊ THẮM29 tháng 09 2019 - 07:23:40nguyenhoangduc
NGUYỄN MINH THẮNG (Ba)30 tháng 09 2019 - 19:42:29nguyenhoangduc
TRẦN THỊ THU30 tháng 09 2019 - 19:43:48nguyenhoangduc
TRẦN MINH HOÀNG30 tháng 09 2019 - 19:46:29nguyenhoangduc
ĐẶNG THỊ BÌNH5 tháng 10 2019 - 11:25:35nguyenhoangduc
Các sự kiện sắp tới
Hồ sơNgày thángSự kiện
VĂN TIẾP22 tháng 10 197742Qua đời
NGUYỄN LONG HỒ (Ba)23 tháng 10 196851Sinh nhật
HUỲNH VĂN ĐẨU24 tháng 10 199029Qua đời
CAO THỊ TÁM24 tháng 10 196455Sinh nhật
HỮU (Tám)25 tháng 10 20136Qua đời
BÙI VĂN BẢO (Ba)25 tháng 10 200514Qua đời
ĐẶNG BÍCH NGỌC (Tư)26 tháng 10 20172Sinh nhật
NGUYỄN VĂN TRỰC (Ba)khoảng 26 tháng 10 199029Qua đời
NGUYỄN VĂN LIỀN (Bảy)26 tháng 10 196356Qua đời
PHAN MINH BẢO KHÁNH (Ba)27 tháng 10 199425Sinh nhật
TRẦN KIM CÚC27 tháng 10 198831Sinh nhật
TRẦN MINH TIẾN27 tháng 10 196653Sinh nhật
NGUYỄN PHƯỚC LỘC (Mười)27 tháng 10 195366Sinh nhật
TRẦN THỊ HƯƠNG29 tháng 10 20109Qua đời
DƯƠNG KIẾN TẠO30 tháng 10 199524Sinh nhật
NGUYỄN THỊ ĐANG (Hai)31 tháng 10 20136Qua đời
HUỲNH THỊ TRÂM (Bảy)31 tháng 10 196851Qua đời
THỊ XEM31 tháng 10 1898121Qua đời
THỊ HỒNG ANH1 tháng 11 198534Sinh nhật
ĐOÀN ĐÌNH CHIẾN (Bảy)3 tháng 11 197445Qua đời
HUỲNH THỊ THÀNG (Chín)3 tháng 11 195069Qua đời
NHAN QUỐC THỊNH4 tháng 11 20136Sinh nhật
BÙI THẾ THANH4 tháng 11 200316Sinh nhật
TRƯƠNG HẠNH BÌNH5 tháng 11 20136Sinh nhật
TẤN PHẾN5 tháng 11 195861Sinh nhật
NGUYỄN THỤY HOÀNG CHÂU6 tháng 11 200019Sinh nhật
NGUYỄN MỸ PHỤNG7 tháng 11 200712Sinh nhật
HUỲNH VĂN LƯỢNG (Bảy)7 tháng 11 197049Qua đời
BÙI KIM THẢO8 tháng 11 195564Sinh nhật
VƯƠNG KHÁNH DƯƠNG9 tháng 11 200019Sinh nhật
LƯƠNG THỊ SÁNG9 tháng 11 198336Qua đời
NGUYỄN THẾ ANH9 tháng 11 197940Sinh nhật
TRỊNH HUỲNH CHÂU ĐOAN10 tháng 11 200118Sinh nhật
BÙI NHẬT HUY10 tháng 11 199029Sinh nhật
NGUYỄN THỊ TÂN (Sáu)10 tháng 11 196851Qua đời
TRƯƠNG NGỌC NHƯ10 tháng 11 195366Sinh nhật
DIỆP VĂN PHÁO12 tháng 11 200217Qua đời
TRẦN VĂN LƯƠNGkhoảng 12 tháng 11 197049Qua đời
HUỆ NGỌC (Ba)13 tháng 11 20145Sinh nhật
HUỲNH THÚY VY (Ba)13 tháng 11 20109Sinh nhật
DƯƠNG PHONG PHÚ13 tháng 11 199623Sinh nhật
BÙI THÚY ÁI13 tháng 11 197346Sinh nhật
HUỲNH VĂN TRỊ15 tháng 11 199326Qua đời
NGUYỄN VĂN KIÊM (Ba)16 tháng 11 199524Qua đời
HUỲNH KIM NGỌC (Hai)17 tháng 11 200415Sinh nhật
HUỲNH TRƯỜNG GIANG (Ba)17 tháng 11 197346Qua đời
HUỲNH CÔNG BẰNG (Mười)18 tháng 11 199227Qua đời
NGUYỄN VĂN ĐIỀN (Năm)19 tháng 11 192495Qua đời
PHẠM VĂN VẼ (Tám)20 tháng 11 199722Qua đời
TRÌNH TẤN ĐẠT21 tháng 11 198237Qua đời
PHẠM THỊ TƯỢNG (Bảy)22 tháng 11 200811Qua đời
TRẦN VĂN LẠI22 tháng 11 200118Qua đời
VĂN TỜI (Tư)22 tháng 11 197544Qua đời
NGUYỄN MỸ HOA (Mười Một)22 tháng 11 195663Sinh nhật
NGÔ VĂN BAN (Chín)22 tháng 11 194772Qua đời
NGUYỄN HOÀNG ĐỨC (Sáu) + HUỲNH THỊ MÀU (Năm)22 tháng 11 200316Kết hôn
NGUYỄN KIM QUYỀN25 tháng 11 199326Qua đời
NGUYỄN THỊ SẢNH (Ba)26 tháng 11 198831Qua đời
NGUYỄN THỊ THU BA (Ba)27 tháng 11 194772Qua đời
NGUYỄN THỊ THU BA (Ba)27 tháng 11 194772Qua đời
BÙI THANH LONG28 tháng 11 197148Sinh nhật
NGUYỄN HOÀNG SƠN (Tư)28 tháng 11 196554Sinh nhật
HUỲNH TỰ DO (Tám)30 tháng 11 197247Qua đời
HUỲNH VĂN SANG30 tháng 11 195069Qua đời
HUỲNH THỊ HẠNH (Sáu)1 tháng 12 198633Qua đời
TRẦN THANH LIÊM (Bảy)1 tháng 12 193287Sinh nhật
HUỲNH VĂN THÀNH (Tư)3 tháng 12 20163Qua đời
VƯƠNG VĂN LỊNH (Ba)3 tháng 12 20118Qua đời
BÙI VĂN TÝ3 tháng 12 200613Qua đời
HỮU THỌ (Hai)3 tháng 12 198831Qua đời
HUỲNH LÊ ANH KHOA6 tháng 12 20118Sinh nhật
NGUYỄN HỒNG NAM7 tháng 12 197445Sinh nhật
BÉ NHỜ + CAO TUYẾT PHƯỢNG (Tám)7 tháng 12 20172Kết hôn
ĐẶNG NGỌC HUỲNH NHƯ (Hai)8 tháng 12 200316Sinh nhật
NGUYỄN VĂN CHAO (Tám)khoảng 10 tháng 12 200118Qua đời
HỒ VĂN THƯƠNG10 tháng 12 198930Qua đời
BÙI NGỌC ĐÀI (Hai)11 tháng 12 197940Qua đời
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG (Hai)11 tháng 12 195465Sinh nhật
VĂN CHUNG (Mười)13 tháng 12 200514Qua đời
NGUYỄN PHƯỚC THIÊN THỌ (Tư)14 tháng 12 200613Sinh nhật
NGUYỄN VĂN BIỆN (Năm)14 tháng 12 197841Qua đời
THỊ XINH15 tháng 12 20136Qua đời
NGUYỄN NGỌC HÂN16 tháng 12 200217Sinh nhật
NGUYỄN THANH LIÊM16 tháng 12 199128Qua đời
NGUYỄN HOÀNG (Hai)17 tháng 12 20154Qua đời
NGUYỄN THỊ LIỄU (Tư)17 tháng 12 200217Qua đời
NGUYỄN ĐẠI HỘI (Sáu)18 tháng 12 20109Qua đời
ĐOÀN KHẮC TOÀNkhoảng 18 tháng 12 200712Qua đời
PHAN VĂN DI18 tháng 12 199920Qua đời
NGUYỄN THỊ LỰA18 tháng 12 199425Qua đời
HUỲNH THUẬN HƯNG18 tháng 12 193584Qua đời
TRẦN THỊ ĐIỆP18 tháng 12 1917102Qua đời
HUỲNH VĂN LẬP (Hai)19 tháng 12 200217Qua đời
NGUYỄN THÀNH TRUNG19 tháng 12 200118Qua đời
NGUYỄN MỸ LINH (Hai)20 tháng 12 20163Sinh nhật
TRẦN THỊ PHO (Hai)20 tháng 12 20127Qua đời
QUÁCH KIM NGỌC20 tháng 12 199128Sinh nhật
NGUYỄN THỊ NINH (Ba)20 tháng 12 198336Qua đời
Mục nổi bật cần xem
Trình chiếu

Top 20 tên chính
Nữ
Tên đầy đủSố lượngCOUNT
TRANG4747
THÚY4646
NGỌC4040
ANH4040
PHƯƠNG3838
LINH3636
VÂN3333
THẢO3131
MAI3131
HỒNG2929
DIỄM2929
NGÂN2828
LOAN2828
NGA2727
VY2727
TRÂN2727
TUYỀN2727
PHƯỢNG2626
HẰNG2626
NHI2525
Nam
Tên đầy đủSố lượngCOUNT
DŨNG3737
ANH3333
HÙNG3232
HUY3030
SƠN2929
THÀNH2828
TUẤN2828
TÂM2828
MINH2828
QUANG2727
PHONG2626
KHOA2424
2424
ĐỨC2323
DUY2323
HẢI2323
NHÂN2323
AN2222
BẢO2222
CƯỜNG2121
Âm lịch Việt Nam & Chuyển đổi lịch âm dương (tính ngày giỗ và ngày kỷ niệm khác)