Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Cá nhân

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | Đ | ???

Các cá nhân có họ chính PHẠM, K…

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | Đ

Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
PHẠM VĂN KHA (Hai)
13 tháng 05 1980 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Ba năm Canh Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 55 ngày ứng với ngày 21 tháng 04 năm 2020)39119 tháng 05 2019 - 11:55:55
PHẠM HOÀNG KHANG (Ba)
khoảng 1999 (Kỷ Mão)21027 tháng 08 2019 - 09:16:23
PHẠM TRẦN NGUYÊN KHANG
16 tháng 07 2018 (Nhầm ngày mùng Bốn tháng Sáu năm Mậu Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 149 ngày ứng với ngày 24 tháng 07 năm 2020)1019 tháng 08 2019 - 16:01:02
PHẠM VĂN KHÁNH
khoảng 1971 (Tân Hợi)4924 tháng 02 2017 - 05:18:02
PHẠM GIA KHIÊM
khoảng 2006 (Bính Tuất)14031 tháng 01 2017 - 10:33:31
PHẠM ĐĂNG KHOA (Hai)
khoảng 2001 (Tân Tỵ)19011 tháng 05 2019 - 23:40:46
PHẠM ĐĂNG KHOA (Ba)
khoảng 2014 (Giáp Ngọ)6018 tháng 05 2019 - 08:06:07
PHẠM VĂN KHỎE
1981 (Tân Dậu)39017 tháng 06 2019 - 13:30:06
PHẠM ĐĂNG KHÔI (Ba)
2005 (Ất Dậu)15011 tháng 05 2019 - 23:40:59
PHẠM MINH KHỞI (Năm)
1974 (Giáp Dần)46017 tháng 06 2019 - 13:28:10
PHẠM VĂN KHƯƠNG (Chín)
020 tháng 06 2019 - 15:41:16
PHẠM CHÍ KIỆT (Tư)
khoảng 1992 (Nhâm Thân)28118 tháng 05 2019 - 08:03:01
PHẠM ANH KIỆT
1967 (Đinh Mùi)5307 tháng 09 2017 - 22:40:27
PHẠM THỊ THÚY KIỀU (Hai)
khoảng 1970 (Canh Tuất)50ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam128 tháng 07 2019 - 19:47:33
PHẠM THỊ KIỀU
khoảng 1965 (Ất Tỵ)55131 tháng 01 2017 - 09:35:12
PHẠM THỊ MỸ KIM (Tư)
027 tháng 11 2019 - 13:08:16