Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

QUANG SỰTuổi đời: 73 niên1928-2001

Tên đầy đủ
QUANG SỰ
Tên lót
QUANG
Tên chính
SỰ
Họ chính
Sinh nhật 1 tháng 01 1928 (Nhầm ngày mùng Chín tháng Chạp năm Đinh Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 26 ngày ứng với ngày 03 tháng 01 năm 2020)

Kết hônVƯƠNG THỊ VINH (Tư)Xem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
THỊ LAN (Hai)
1957 (Đinh Dậu) (lúc 29 tuổi)

Con trai sinh ra
#2
THANH TÂM (Ba)
1964 (Giáp Thìn) (lúc 36 tuổi)

Con trai sinh ra
#3
THANH DŨNG (Tư)
1973 (Quý Sửu) (lúc 45 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#1
HOÀNG HẢI (Hai)
1990 (Canh Ngọ) (lúc 62 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#2
HOÀNG NAM (Ba)
1997 (Đinh Sửu) (lúc 69 tuổi)

Vợ qua đờiVƯƠNG THỊ VINH (Tư)
17 tháng 01 2001 (Nhầm ngày Hăm Ba tháng Chạp năm Canh Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 40 ngày ứng với ngày 17 tháng 01 năm 2020) (lúc 73 tuổi)

Qua đời 13 tháng 06 2001 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Tư năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 196 ngày ứng với ngày 26 tháng 05 năm 2019) (lúc 73 tuổi)

Gia đình với VƯƠNG THỊ VINH (Tư) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
8 niên
Con trai
10 niên
Con trai