Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ LỰATuổi đời: 76 niên1918-1994

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ LỰA
Tên lót
THỊ
Tên chính
LỰA
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1918 (Mậu Ngọ)

Kết hônNGUYỄN VĂN MẸT (Ba)Xem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
NGUYỄN THỊ ĐỊNH (Bảy)
1954 (Giáp Ngọ) (lúc 36 tuổi)

Con trai qua đờiNGUYỄN VĂN ÁNH (Ba)
1962 (Nhâm Dần) (lúc 44 tuổi)

Chồng qua đờiNGUYỄN VĂN MẸT (Ba)
11 tháng 02 1970 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Giêng năm Canh Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 301 ngày ứng với ngày 10 tháng 02 năm 2019) (lúc 52 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#1
VĂN NGUYỄN (Hai)
1978 (Mậu Ngọ) (lúc 60 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#2
THỊ BÍCH NHIÊN (Ba)
1979 (Kỷ Mùi) (lúc 61 tuổi)

Qua đời 18 tháng 12 1994 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Mười Một năm Giáp Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 3 ngày ứng với ngày 11 tháng 12 năm 2019) (lúc 76 tuổi)

Gia đình với NGUYỄN VĂN MẸT (Ba) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
Con trai
Con gái
Con trai
Con trai
Con gái