Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

LÂM THỊ LƯỢMTuổi đời: 79 niên1891-1970

Tên đầy đủ
LÂM THỊ LƯỢM
Tên lót
THỊ
Tên chính
LƯỢM
Họ chính
LÂM
Sinh nhật 1891 (Tân Mão)

Kết hônNGUYỄN VĂN TỬNG (Tám)Xem gia đình này

Chồng qua đờiNGUYỄN VĂN TỬNG (Tám)
16 tháng 01 1945 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Chạp năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 21 ngày ứng với ngày 28 tháng 12 năm 2019) (lúc 54 tuổi)

Qua đời 5 tháng 01 1970 (Nhầm ngày Hăm Tám tháng Mười Một năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 16 ngày ứng với ngày 23 tháng 12 năm 2019) (lúc 79 tuổi)

Gia đình với NGUYỄN VĂN TỬNG (Tám) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
Con trai
Con trai
Con trai