Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ BẢY-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ BẢY
Tên lót
THỊ
Tên chính
BẢY
Họ chính
NGUYỄN
Kết hônPHẠM VĂN VẼ (Tám)Xem gia đình này

Con trai sinh ra
#1
PHẠM VĂN THẠNH (Ba)
1942 (Nhâm Ngọ)

Cháu nội gái sinh ra
#1
PHẠM THỊ ÁNH HỒNG (Hai)
1965 (Ất Tỵ)

Cháu nội trai sinh ra
#2
PHẠM VĂN DANH (Hai)
1965 (Ất Tỵ)

Cháu nội gái sinh ra
#3
PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG (Ba)
1966 (Bính Ngọ)

Cháu nội gái sinh ra
#4
PHẠM THỊ KIM HƯƠNG (Ba)
1969 (Kỷ Dậu)

Cháu nội gái sinh ra
#5
PHẠM THỊ TUYẾT MINH (Tư)
1969 (Kỷ Dậu)

Con trai qua đờiPHẠM VĂN GIANG (Hai)
2 tháng 06 1969 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tư năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 200 ngày ứng với ngày 22 tháng 05 năm 2019)

Cháu nội trai sinh ra
#6
PHẠM PHÚ QUỐC (Năm)
1971 (Tân Hợi)

Cháu nội trai sinh ra
#7
PHẠM PHÚ CƯỜNG (Sáu)
1972 (Nhâm Tý)

Cháu nội gái sinh ra
#8
PHẠM THỊ THU HIÊN (Bảy)
1978 (Mậu Ngọ)

Cháu nội trai sinh ra
#9
PHẠM PHÚ HÒA (Tám)
1982 (Nhâm Tuất)

Chồng qua đờiPHẠM VĂN VẼ (Tám)
20 tháng 11 1997 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Mười năm Đinh Sửu - Dương lịch hiện tại đã qua 21 ngày ứng với ngày 17 tháng 11 năm 2019)

Qua đời

Gia đình với PHẠM VĂN VẼ (Tám) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
Con trai
Con gái
PHẠM VĂN VẼ (Tám) + THỊ NĂM - Xem gia đình này
Chồng
Vợ của Chồng
Kết hôn:
Con gái của chồng