Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

KIỀU CAO TIẾN (Hai)Tuổi đời: 2 niên2017-

Tên đầy đủ
KIỀU CAO TIẾN (Hai)
Tên lót
CAO
Tên chính
TIẾN
Họ chính
KIỀU
Sinh nhật 10 tháng 07 2017 (Nhầm ngày Mười Bảy tháng Sáu năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 65 ngày ứng với ngày 06 tháng 08 năm 2020) 28 26

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Mười Bảy tháng Sáu năm Đinh Dậu
Sinh nhật
Sinh nhằm ngày Mười Bảy tháng Sáu năm Đinh Dậu