Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ MAO (Sáu)Tuổi đời: 86 niên1925-2011

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ MAO (Sáu)
Tên lót
THỊ
Tên chính
MAO
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1925 (Ất Sửu) 28

Kết hônNGUYỄN VĂN NGỢIXem gia đình này

Chị em qua đờiNGUYỄN THỊ MÁCH (Năm)
1937 (Đinh Sửu) (lúc 12 tuổi)

Con trai sinh ra
#1
NGUYỄN CÔNG THÀNH (Hai)
28 tháng 02 1945 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Giêng năm Ất Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 51 ngày ứng với ngày 09 tháng 02 năm 2020) (lúc 20 tuổi)

Con trai sinh ra
#2
NGUYỄN CÔNG DANH (Ba)
1946 (Bính Tuất) (lúc 21 tuổi)

Chị em qua đờiNGUYỄN THỊ THU BA (Ba)
27 tháng 11 1947 (Nhầm ngày Rằm tháng Mười năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 243 ngày ứng với ngày 29 tháng 11 năm 2020) (lúc 22 tuổi)

Con trai sinh ra
#3
NGUYỄN CÔNG PHƯỚC
1960 (Canh Tý) (lúc 35 tuổi)

Con trai qua đờiNGUYỄN CÔNG THÀNH (Hai)
25 tháng 02 1970 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Giêng năm Canh Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 47 ngày ứng với ngày 13 tháng 02 năm 2020) (lúc 45 tuổi)

Mẹ qua đời THỊ SÓT
8 tháng 08 1973 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Bảy năm Quý Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 150 ngày ứng với ngày 28 tháng 08 năm 2020) (lúc 48 tuổi)

Con trai qua đờiNGUYỄN CÔNG PHƯỚC
1984 (Giáp Tý) (lúc 59 tuổi)

Chồng qua đờiNGUYỄN VĂN NGỢI
22 tháng 09 1992 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Tám năm Nhâm Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 195 ngày ứng với ngày 12 tháng 10 năm 2020) (lúc 67 tuổi)

Qua đời 23 tháng 02 2011 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Giêng năm Tân Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 46 ngày ứng với ngày 14 tháng 02 năm 2020) (lúc 86 tuổi)

Tôn giáo
Phật giáo

Ghi chú: Pháp danh: NGỌC GIẢI THOÁT
Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Chị gái
Chị em
Chị gái
4 niên
Bản thân
Anh em
Anh em
Chị em
Chị em
Gia đình với NGUYỄN VĂN NGỢI - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
22 tháng
Con trai
15 niên
Con trai

Tôn giáo
Pháp danh: NGỌC GIẢI THOÁT