Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung NGUYỄN CAO HOÀNG MINH & HOÀNG MẪN

NGUYỄN CAO HOÀNG MINH (Hai)Tuổi đời: 12 niên2007-

Tên đầy đủ
NGUYỄN CAO HOÀNG MINH (Hai)
Tên lót
HOÀNG
Tên chính
MINH
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 25 tháng 06 2007 (Nhầm ngày Mười Một tháng Năm năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 30 ngày ứng với ngày 01 tháng 07 năm 2020)14:15 39 39
Ghi chú: Sinh nhằm ngày Mười Một tháng Năm năm Đinh Hợi.
Anh em sinh raNGUYỄN CAO HOÀNG MẪN (Ba)
25 tháng 06 2007 (Nhầm ngày Mười Một tháng Năm năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 30 ngày ứng với ngày 01 tháng 07 năm 2020)14:15
Ghi chú: Sinh nhằm ngày Mười Một tháng Năm năm Đinh Hợi.
Quốc tịch
Việt Nam
25 tháng 06 2007 (Nhầm ngày Mười Một tháng Năm năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 30 ngày ứng với ngày 01 tháng 07 năm 2020)

Cư ngụ 1 tháng 07 2007 (Nhầm ngày Mười Bảy tháng Năm năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 36 ngày ứng với ngày 07 tháng 07 năm 2020) (lúc 6 ngày)
Ông nội qua đờiNGUYỄN HOÀNG (Hai)
17 tháng 12 2015 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Mười Một năm Ất Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 202 ngày ứng với ngày 20 tháng 12 năm 2020)03:30 (lúc 8 tuổi)
Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Bản thân
Chân dung NGUYỄN CAO HOÀNG MINH & HOÀNG MẪNNGUYỄN CAO HOÀNG MINH (Hai)
Sinh nhật: 25 tháng 06 2007 39 39Bệnh viện Từ Dũ, số 284, đường Cống Quỳnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Anh em sinh đôi
Chân dung NGUYỄN CAO HOÀNG MẪN & HOÀNG MINHNGUYỄN CAO HOÀNG MẪN (Ba)
Sinh nhật: 25 tháng 06 2007 39 39Bệnh viện Từ Dũ, số 284, đường Cống Quỳnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Sinh nhật
Sinh nhằm ngày Mười Một tháng Năm năm Đinh Hợi.
Đối tượng mediaChân dung NGUYỄN CAO HOÀNG MINH & HOÀNG MẪNChân dung NGUYỄN CAO HOÀNG MINH & HOÀNG MẪN
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 1,959 × 3,203 điểm ảnh
Cỡ tệp: 3,661 KB
Loại hình: Hình chụp