Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung NGUYỄN CAO HOÀNG MẪN & HOÀNG MINH

NGUYỄN CAO HOÀNG MẪN (Ba)Tuổi đời: 12 niên2007-

Tên đầy đủ
NGUYỄN CAO HOÀNG MẪN (Ba)
Tên lót
HOÀNG
Tên chính
MẪN
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 25 tháng 06 2007 (Nhầm ngày Mười Một tháng Năm năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 29 ngày ứng với ngày 01 tháng 07 năm 2020)14:15 39 39
Ghi chú: Sinh nhằm ngày Mười Một tháng Năm năm Đinh Hợi.
Anh em sinh raNGUYỄN CAO HOÀNG MINH (Hai)
25 tháng 06 2007 (Nhầm ngày Mười Một tháng Năm năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 29 ngày ứng với ngày 01 tháng 07 năm 2020)14:15
Ghi chú: Sinh nhằm ngày Mười Một tháng Năm năm Đinh Hợi.
Quốc tịch
Việt Nam
25 tháng 06 2007 (Nhầm ngày Mười Một tháng Năm năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 29 ngày ứng với ngày 01 tháng 07 năm 2020)

Cư ngụ 1 tháng 07 2007 (Nhầm ngày Mười Bảy tháng Năm năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 35 ngày ứng với ngày 07 tháng 07 năm 2020) (lúc 6 ngày)
Ông nội qua đờiNGUYỄN HOÀNG (Hai)
17 tháng 12 2015 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Mười Một năm Ất Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 201 ngày ứng với ngày 20 tháng 12 năm 2020)03:30 (lúc 8 tuổi)
Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Anh em sinh đôi
Chân dung NGUYỄN CAO HOÀNG MINH & HOÀNG MẪNNGUYỄN CAO HOÀNG MINH (Hai)
Sinh nhật: 25 tháng 06 2007 39 39Bệnh viện Từ Dũ, số 284, đường Cống Quỳnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Bản thân
Chân dung NGUYỄN CAO HOÀNG MẪN & HOÀNG MINHNGUYỄN CAO HOÀNG MẪN (Ba)
Sinh nhật: 25 tháng 06 2007 39 39Bệnh viện Từ Dũ, số 284, đường Cống Quỳnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Sinh nhật
Sinh nhằm ngày Mười Một tháng Năm năm Đinh Hợi.
Đối tượng mediaChân dung NGUYỄN CAO HOÀNG MẪN & HOÀNG MINHChân dung NGUYỄN CAO HOÀNG MẪN & HOÀNG MINH
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 1,945 × 2,646 điểm ảnh
Cỡ tệp: 2,879 KB
Loại hình: Hình chụp