Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Mộ Huỳnh Thuận Hưng.jpg

HUỲNH THUẬN HƯNGTuổi đời: 73 niên1862-1935

Tên đầy đủ
HUỲNH THUẬN HƯNG
Tên lót
THUẬN
Tên chính
HƯNG
Họ chính
HUỲNH
Sinh nhật khoảng 1862 (Nhâm Tuất)

Con trai sinh ra
#1
HUỲNH THẾ TRUNG (Năm)
khoảng 1900 (Canh Tý) (lúc 38 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.349974 Kinh độ (Lon): E105.098142

Con trai sinh ra
#2
HUỲNH HẢI YẾN (Sáu)
khoảng 1903 (Quý Mão) (lúc 41 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.349974 Kinh độ (Lon): E105.098142

Con gái sinh ra
#3
HUỲNH THỊ TRÂM (Bảy)
khoảng 1906 (Bính Ngọ) (lúc 44 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.349974 Kinh độ (Lon): E105.098142

Con trai sinh ra
#4
HUỲNH VĂN ĐANG (Tám)
khoảng 1907 (Đinh Mùi) (lúc 45 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350003. Kinh độ (Lon): E105.098150

Con gái sinh ra
#5
HUỲNH THỊ THÀNG (Chín)
khoảng 1911 (Tân Hợi) (lúc 49 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.349974 Kinh độ (Lon): E105.098142

Con trai sinh ra
#6
HUỲNH THUẬN TRỊ (Mười)
khoảng 1917 (Đinh Tỵ) (lúc 55 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.349974 Kinh độ (Lon): E105.098142

Con trai sinh ra
#7
HUỲNH VĂN KIÊN (Tư)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.349974 Kinh độ (Lon): E105.098142

Con kết hônHUỲNH HẢI YẾN (Sáu)TRẦN THỊ HUÊXem gia đình này
khoảng 1924 (Giáp Tý) (lúc 62 tuổi)
Cháu nội trai sinh ra
#1
HUỲNH MINH INH (Hai)
khoảng tháng 05 1925 (Ất Sửu) (lúc 63 tuổi)
Cháu nội gái sinh ra
#2
HUỲNH THỊ THUẬN (Hai)
khoảng 1927 (Đinh Mão) (lúc 65 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#3
HUỲNH VĂN LẬP (Hai)
khoảng 1929 (Kỷ Tỵ) (lúc 67 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#4
NGUYỄN THỊ LÀI (Hai)
khoảng 1930 (Canh Ngọ) (lúc 68 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350007 Kinh độ (Lon): E105.097670

Con kết hônHUỲNH HẢI YẾN (Sáu)TRẦN THỊ THÊXem gia đình này
khoảng 1930 (Canh Ngọ) (lúc 68 tuổi)
Cháu nội trai sinh ra
#5
HUỲNH TẤN TÀI (Ba)
1931 (Tân Mùi) (lúc 69 tuổi)
Cháu nội gái sinh ra
#6
HUỲNH THỊ PHÉP (Tư)
khoảng 1935 (Ất Hợi) (lúc 73 tuổi)
Cháu ngoại gái sinh ra
#7
NGUYỄN THỊ LÂU (Hai)
khoảng 1935 (Ất Hợi) (lúc 73 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#8
NGUYỄN KIM LÊ (Ba)
khoảng 1935 (Ất Hợi) (lúc 73 tuổi)
Con kết hônHUỲNH HẢI YẾN (Sáu)NGUYỄN THỊ PHÒNGXem gia đình này
khoảng 1935 (Ất Hợi) (lúc 73 tuổi)
Nghề nghiệp
Lương y

Qua đời 18 tháng 12 1935 (Nhầm ngày Hăm Ba tháng Mười Một năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 282 ngày ứng với ngày 05 tháng 01 năm 2021) (lúc 73 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.349974 Kinh độ (Lon): E105.098142

Ghi chú: Nhằm ngày Hăm Ba tháng Mười Một năm Ất Hợi.
Chôn cất
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350347 Kinh độ (Lon): E105.098257

Gia đình với NGUYỄN THỊ VỮNG (Bảy) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Con trai
Mộ Huỳnh Văn Kiên.jpgHUỲNH VĂN KIÊN (Tư)
Sinh nhật: ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Con trai
Chân dung HUỲNH THẾ TRUNGHUỲNH THẾ TRUNG (Năm)
Sinh nhật: khoảng 1900 38 20ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: 18 tháng 05 1975ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
4 niên
Con trai
4 niên
Con gái
2 niên
Con trai
5 niên
Con gái
7 niên
Con trai

Qua đời
Nhằm ngày Hăm Ba tháng Mười Một năm Ất Hợi.
Đối tượng mediaMộ Huỳnh Thuận Hưng.jpg
Mộ Huỳnh Thuận Hưng.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 112 × 150 điểm ảnh
Cỡ tệp: 10 KB
Loại hình: Mồ mả