Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung TRẦN THỊ TRUNG

TRẦN THỊ TRUNG (Ba)Tuổi đời: 96 niên1850-1946

Tên đầy đủ
TRẦN THỊ TRUNG (Ba)
Tên lót
THỊ
Tên chính
TRUNG
Họ chính
TRẦN
Sinh nhật khoảng 1850 (Canh Tuất)
Quốc tịch
Việt Nam
1850 (Canh Tuất)

Chị em sinh raTRẦN THỊ LỰ (Tám)
khoảng 1871 (Tân Mùi) (lúc 21 tuổi)

Con trai sinh ra
#1
NGUYỄN VĂN ĐĂNG (Hai)
1879 (Kỷ Mão) (lúc 29 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Con gái sinh ra
#2
NGUYỄN THỊ PHI (Ba)
1881 (Tân Tỵ) (lúc 31 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Con trai sinh ra
#3
NGUYỄN VĂN DIỄN (Tư)
khoảng 1884 (Giáp Thân) (lúc 34 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Con trai sinh ra
#4
NGUYỄN VĂN BIỆN (Năm)
khoảng 1890 (Canh Dần) (lúc 40 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Con trai sinh ra
#5
NGUYỄN VĂN CHÁNH (Sáu)
khoảng 1892 (Nhâm Thìn) (lúc 42 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Con trai sinh ra
#6
NGUYỄN VĂN LIỀN (Bảy)
khoảng 1895 (Ất Mùi) (lúc 45 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Con trai sinh ra
#7
NGUYỄN VĂN GIÁP (Tám)
khoảng 1903 (Quý Mão) (lúc 53 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Cháu nội gái sinh ra
#1
NGUYỄN THỊ HỢI (Hai)
13 tháng 05 1905 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Tư năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 27 ngày ứng với ngày 02 tháng 05 năm 2020) (lúc 55 tuổi)

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Mùng Mười tháng Tư năm Ất Tỵ
Cháu ngoại trai sinh ra
#2
BÙI NGỌC ĐÀI (Hai)
khoảng 1905 (Ất Tỵ) (lúc 55 tuổi)

Con trai sinh ra
#8
“Chủ Tý” NGUYỄN VĂN TÝ (Chín)
khoảng 1906 (Bính Ngọ) (lúc 56 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Cháu ngoại trai sinh ra
#3
BÙI NGỌC LIỆP (Ba)
1906 (Bính Ngọ) (lúc 56 tuổi)

Chồng qua đờiNGUYỄN VĂN ĐÓ (Ba)
30 tháng 08 1906 (Nhầm ngày Mười Một tháng Bảy năm Bính Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 146 ngày ứng với ngày 29 tháng 08 năm 2020) (lúc 56 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mười Một tháng Bảy (Âm lịch).
Cháu nội gái sinh ra
#4
NGUYỄN THỊ TẢO (Ba)
khoảng 1908 (Mậu Thân) (lúc 58 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#5
BÙI NGỌC SÍNH (Tư)
1909 (Kỷ Dậu) (lúc 59 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#6
BÙI THỊ CẢNH (Năm)
1911 (Tân Hợi) (lúc 61 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#7
NGUYỄN THỊ KIÊN (Sáu)
khoảng 1913 (Quý Sửu) (lúc 63 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#8
NGUYỄN THỊ ĐANG (Hai)
khoảng 1915 (Ất Mão) (lúc 65 tuổi)
Cháu nội trai sinh ra
#9
NGUYỄN KIM TƯƠNG (Bảy)
khoảng 1916 (Bính Thìn) (lúc 66 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#10
NGUYỄN VĂN KIÊM (Ba)
khoảng 1916 (Bính Thìn) (lúc 66 tuổi)
ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.318365 Kinh độ (Lon): E105.088591

Cháu nội gái sinh ra
#11
NGUYỄN THỊ THẢNH (Hai)
khoảng 1916 (Bính Thìn) (lúc 66 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#12
BÙI ĐĂNG KHOA (Sáu)
1917 (Đinh Tỵ) (lúc 67 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#13
NGUYỄN VĂN ẢNH (Hai)
khoảng 1917 (Đinh Tỵ) (lúc 67 tuổi)
Con trai qua đờiNGUYỄN VĂN DIỄN (Tư)
20 tháng 09 1917 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Tám năm Đinh Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 169 ngày ứng với ngày 21 tháng 09 năm 2020) (lúc 67 tuổi)
ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.318365 Kinh độ (Lon): E105.088591

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Năm tháng Tám năm Đinh Tỵ (Hưởng dương 34 tuổi).
Cháu nội trai sinh ra
#14
NGUYỄN VĂN CHAO (Tám)
khoảng 1918 (Mậu Ngọ) (lúc 68 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#15
BÙI VĂN TIẾP (Bảy)
1918 (Mậu Ngọ) (lúc 68 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#16
NGUYỄN THỊ SẢNH (Ba)
khoảng 1918 (Mậu Ngọ) (lúc 68 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#17
NGUYỄN VĂN TẮC (Chín)
khoảng 1919 (Kỷ Mùi) (lúc 69 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#18
BÙI VĂN THƯƠNG (Tám)
1920 (Canh Thân) (lúc 70 tuổi)
Cháu ngoại trai sinh ra
#19
BÙI VĂN TƯỞNG (Chín)
1920 (Canh Thân) (lúc 70 tuổi)
Cháu nội gái sinh ra
#20
NGUYỄN THỊ KỈNH (Hai)
khoảng 1920 (Canh Thân) (lúc 70 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#21
NGUYỄN PHƯỚC THẠNH (Ba)
khoảng 1922 (Nhâm Tuất) (lúc 72 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#22
NGUYỄN THỊ NHÀNH (Ba)
khoảng 1923 (Quý Hợi) (lúc 73 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#23
NGUYỄN THỊ LƯỚI (Tư)
khoảng 1926 (Bính Dần) (lúc 76 tuổi)
Cháu nội trai sinh ra
#24
NGUYỄN TẤN TÀI (Tư)
10 tháng 10 1926 (Nhầm ngày mùng Bốn tháng Chín năm Bính Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 198 ngày ứng với ngày 20 tháng 10 năm 2020) (lúc 76 tuổi)
Cháu nội gái sinh ra
#25
NGUYỄN THỊ THUẬN (Tư)
khoảng 1926 (Bính Dần) (lúc 76 tuổi)
Cháu nội trai sinh ra
#26
NGUYỄN VĂN THỪA (Năm)
khoảng 1928 (Mậu Thìn) (lúc 78 tuổi)
Cháu nội trai sinh ra
#27
NGUYỄN BÌNH ĐẲNG (Năm)
khoảng 1928 (Mậu Thìn) (lúc 78 tuổi)
Cháu nội trai sinh ra
#28
NGUYỄN VĂN NGOAN (Hai)
1929 (Kỷ Tỵ) (lúc 79 tuổi)
ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.317643 Kinh độ (Lon): E105.090141

Cháu nội gái sinh ra
#29
NGUYỄN THỊ HÒA (Sáu)
khoảng 1930 (Canh Ngọ) (lúc 80 tuổi)
Cháu nội trai sinh ra
#30
NGUYỄN NGỌC QUÝ (Ba)
1930 (Canh Ngọ) (lúc 80 tuổi)
Cháu nội gái sinh ra
#31
NGUYỄN THỊ LÀI (Hai)
khoảng 1930 (Canh Ngọ) (lúc 80 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350007 Kinh độ (Lon): E105.097670

Cháu nội gái sinh ra
#32
NGUYỄN KIM XUÂN (Sáu)
khoảng 1931 (Tân Mùi) (lúc 81 tuổi)
Cháu nội gái sinh ra
#33
NGUYỄN THỊ HINH (Sáu)
khoảng 1932 (Nhâm Thân) (lúc 82 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#34
NGUYỄN VĂN NIÊM (Tư)
1933 (Quý Dậu) (lúc 83 tuổi)
ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.317643 Kinh độ (Lon): E105.090141

Cháu nội gái sinh ra
#35
NGUYỄN KIM LÊ (Ba)
khoảng 1935 (Ất Hợi) (lúc 85 tuổi)
Cháu nội gái qua đờiNGUYỄN THỊ HỢI (Hai)
3 tháng 10 1936 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tám năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 182 ngày ứng với ngày 04 tháng 10 năm 2020) (lúc 86 tuổi)

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Mười tháng Tư năm Bính Tý.
Cháu nội trai sinh ra
#36
NGUYỄN MINH TRẠNG (Bảy) (Út)
khoảng 1937 (Đinh Sửu) (lúc 87 tuổi)
Cháu nội gái sinh ra
#37
NGUYỄN THỊ NGÂU (Tư)
1938 (Mậu Dần) (lúc 88 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350007 Kinh độ (Lon): E105.097670

Ghi chú: Nhóm máu O
Con gái qua đờiNGUYỄN THỊ PHI (Ba)
17 tháng 06 1938 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Năm năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 96 ngày ứng với ngày 10 tháng 07 năm 2020) (lúc 88 tuổi)
Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Hai Mươi tháng Năm năm Mậu Dần (Hưởng dương 58 tuổi).
Cháu nội gái qua đờiBÙI NGỌC LIỆP (Ba)
24 tháng 06 1938 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Năm năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 103 ngày ứng với ngày 17 tháng 07 năm 2020)08:00 (lúc 88 tuổi)
Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Hăm Bảy tháng Năm năm Mậu Dần (Hưởng dương 33 tuổi).
Cháu nội trai sinh ra
#38
NGUYỄN VĂN QUANG (Sáu)
1939 (Kỷ Mão) (lúc 89 tuổi)
ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.317643 Kinh độ (Lon): E105.090141

Cháu nội trai sinh ra
#39
NGUYỄN THÀNH THẾ (Bảy)
1940 (Canh Thìn) (lúc 90 tuổi)
ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.317643 Kinh độ (Lon): E105.090141

Cháu nội gái sinh ra
#40
NGUYỄN THỊ HOA (Năm)
1941 (Tân Tỵ) (lúc 91 tuổi)
Cháu nội trai sinh ra
#41
NGUYỄN VĂN HIỆP (Sáu)
1941 (Tân Tỵ) (lúc 91 tuổi)
Con trai qua đờiNGUYỄN VĂN CHÁNH (Sáu)
7 tháng 07 1941 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Sáu năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 119 ngày ứng với ngày 02 tháng 08 năm 2020) (lúc 91 tuổi)
Cháu nội gái sinh ra
#42
NGUYỄN THỊ THÊM (Chín)
khoảng 1943 (Quý Mùi) (lúc 93 tuổi)
Qua đời 9 tháng 07 1946 (Nhầm ngày Mười Một tháng Sáu năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 117 ngày ứng với ngày 31 tháng 07 năm 2020) (lúc 96 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Ghi chú: Tử trần nhằm ngày Mười Một tháng Sáu năm Bính Tuất (Hưởng thượng thọ 97 tuổi).
Chôn cất
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350675 Kinh độ (Lon): E105.102033

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Chị em
Bản thân
Chị em
Em gái
Gia đình với NGUYỄN VĂN ĐÓ (Ba) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Con trai
3 niên
Con gái
4 niên
Con trai
Mộ Nguyễn Văn Diễn.jpgNGUYỄN VĂN DIỄN (Tư)
Sinh nhật: khoảng 1884 34ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: 20 tháng 09 1917ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
7 niên
Con trai
3 niên
Con trai
4 niên
Con trai
9 niên
Con trai
4 niên
Con trai

Qua đời
Tử trần nhằm ngày Mười Một tháng Sáu năm Bính Tuất (Hưởng thượng thọ 97 tuổi).
Đối tượng mediaChân dung TRẦN THỊ TRUNGChân dung TRẦN THỊ TRUNG
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 4,134 × 5,315 điểm ảnh
Cỡ tệp: 3,514 KB
Loại hình: Hình chụp
Đối tượng mediaMộ TRẦN THỊ TRUNGMộ TRẦN THỊ TRUNG
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 4,320 × 3,240 điểm ảnh
Cỡ tệp: 3,133 KB
Loại hình: Mồ mả