Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN NGỌC THÀNHTuổi đời: 58 niên1940-1998

Tên đầy đủ
NGUYỄN NGỌC THÀNH
Tên lót
NGỌC
Tên chính
THÀNH
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1940 (Canh Thìn)

Quốc tịch
Việt Nam
1940 (Canh Thìn)

Con trai sinh ra
#1
NGUYỄN ĐỖ THÁI (Hai)
2 tháng 05 1984 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Tư năm Giáp Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 39 ngày ứng với ngày 24 tháng 04 năm 2020) (lúc 44 tuổi)

Ghi chú: Sinh nhằm ngày mùng Hai tháng Tư năm Giáp Tý
Con trai sinh ra
#2
NGUYỄN ĐỖ QUANG VINH (Ba)
khoảng 1995 (Ất Hợi) (lúc 55 tuổi)

Qua đời 1 tháng 07 1998 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Năm năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 26 ngày ứng với ngày 28 tháng 06 năm 2020)08:30 (lúc 58 tuổi)

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày mùng Tám thắng Năm năm Mậu Dần (Hưởng dương 59 tuổi)
Qua đời
Từ trần nhằm ngày mùng Tám thắng Năm năm Mậu Dần (Hưởng dương 59 tuổi)