Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

THỊ NGOẠN-

Tên đầy đủ
THỊ NGOẠN
Tên lót
THỊ
Tên chính
NGOẠN
Họ chính
Sinh nhật

Con trai sinh ra
#1
NGÔ VĂN NGHI
khoảng 1843 (Quý Mão)

Cháu nội trai sinh ra
#1
NGÔ VĂN ĐẶNG (Hai)
khoảng 1862 (Nhâm Tuất)

Cháu nội trai sinh ra
#2
NGÔ VĂN NGỌC (Ba)
khoảng tháng 08 1864 (Giáp Tý)

Cháu nội trai sinh ra
#3
NGÔ VĂN BÁO (Tư)
khoảng 1866 (Bính Dần)

Cháu nội trai sinh ra
#4
NGÔ VĂN BỬU (Năm)
khoảng 1868 (Mậu Thìn)

Cháu nội gái sinh ra
#5
NGÔ THỊ BẸN (Sáu)
khoảng 1870 (Canh Ngọ)

Cháu nội gái sinh ra
#6
NGÔ THỊ KHÁCH (Bảy)
1872 (Nhâm Thân)

Cháu nội trai sinh ra
#7
NGÔ VĂN TỬNG (Tám)
khoảng 1874 (Giáp Tuất)

Cháu nội trai sinh ra
#8
NGÔ VĂN BAN (Chín)
khoảng tháng 08 1875 (Ất Hợi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.600638 Kinh độ (Lon): E106.533875

Cháu nội gái sinh ra
#9
NGÔ THỊ YIÊN (Mười)
khoảng 1877 (Đinh Sửu)

Cháu nội trai qua đờiNGÔ VĂN NGỌC (Ba)
khoảng 16 tháng 01 1913 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Chạp năm Nhâm Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 292 ngày ứng với ngày 22 tháng 01 năm 2021)

Ghi chú: Từ trần ngày mùng Mười tháng Chạp năm Nhâm Tý.
Qua đời