Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN MINH ĐỨC (Ba)Tuổi đời: 19 niên2000-

Tên đầy đủ
TRẦN MINH ĐỨC (Ba)
Tên lót
MINH
Tên chính
ĐỨC
Họ chính
TRẦN
Sinh nhật khoảng 2 tháng 01 2000 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Mười Một năm Kỷ Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 14 ngày ứng với ngày 21 tháng 12 năm 2019) 33 33

Quốc tịch
Việt Nam
2 tháng 10 2000 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Chín năm Canh Thìn - Dương lịch hiện tại đã qua 65 ngày ứng với ngày 03 tháng 10 năm 2019) (lúc 9 tháng)

Ông ngoại qua đờiNGUYỄN PHƯỚC LONG (Năm)
14 tháng 03 2001 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Hai năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 257 ngày ứng với ngày 25 tháng 03 năm 2019) (lúc 14 tháng)
Địa chỉ: Số 99, đường Bạch Đằng, phường Vĩnh Thạnh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Hai Mươi tháng Hai năm Tân Tỵ (Hưởng thọ 66 tuổi)