Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Mộ NGUYỄN VĂN KỲ

NGUYỄN VĂN KỲ (Tư)Tuổi đời: 79 niên1860-1939

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN KỲ (Tư)
Tên lót
VĂN
Tên chính
KỲ
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật khoảng 1860 (Canh Thân)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350250 Kinh độ (Lon): E105.101547

Quốc tịch
Việt Nam
khoảng 1860 (Canh Thân)

Con trai sinh ra
#1
NGUYỄN MINH DIỆU (Hai)
12 tháng 06 1884 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Năm năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 95 ngày ứng với ngày 09 tháng 07 năm 2020) (lúc 24 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350250 Kinh độ (Lon): E105.101547

Con trai sinh ra
#2
NGUYỄN VĂN CỪ (Ba)
khoảng 1887 (Đinh Hợi) (lúc 27 tuổi)

Con trai sinh ra
#3
NGUYỄN VĂN MÂN (Tư)
khoảng 1891 (Tân Mão) (lúc 31 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350250 Kinh độ (Lon): E105.101547

Con trai sinh ra
#4
NGUYỄN VĂN CANG (Năm)
khoảng 1894 (Giáp Ngọ) (lúc 34 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350250 Kinh độ (Lon): E105.101547

Con gái sinh ra
#5
NGUYỄN THỊ TÂN (Sáu)
khoảng 1899 (Kỷ Hợi) (lúc 39 tuổi)

Con gái sinh ra
#6
NGUYỄN THỊ CỰU (Bảy)
khoảng 1900 (Canh Tý) (lúc 40 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350250 Kinh độ (Lon): E105.101547

Cháu nội gái sinh ra
#1
NGUYỄN THỊ TẠO (Hai)
khoảng 1904 (Giáp Thìn) (lúc 44 tuổi)

Con trai qua đờiNGUYỄN VĂN CỪ (Ba)
khoảng 1904 (Giáp Thìn) (lúc 44 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#2
NGUYỄN THỊ TỰU (Hai)
khoảng 1906 (Bính Ngọ) (lúc 46 tuổi)

Anh em qua đờiNGUYỄN VĂN ĐÓ (Ba)
30 tháng 08 1906 (Nhầm ngày Mười Một tháng Bảy năm Bính Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 146 ngày ứng với ngày 29 tháng 08 năm 2020) (lúc 46 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mười Một tháng Bảy (Âm lịch).
Cháu nội trai sinh ra
#3
NGUYỄN VĂN CƯƠNG (Năm)
khoảng 1910 (Canh Tuất) (lúc 50 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#4
NGUYỄN VĂN MANG (Hai)
1912 (Nhâm Tý) (lúc 52 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#5
NGUYỄN VĂN MẸT (Ba)
1912 (Nhâm Tý) (lúc 52 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#6
NGUYỄN THỊ THỚI (Hai)
1914 (Giáp Dần) (lúc 54 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#7
PHẠM THỊ THIỀU (Hai)
1915 (Ất Mão) (lúc 55 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#8
NGUYỄN THỊ MANH (Sáu)
khoảng 1917 (Đinh Tỵ) (lúc 57 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#9
NGUYỄN VĂN ỚT (Bảy)
khoảng 1920 (Canh Thân) (lúc 60 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#10
PHẠM THỊ LÉN (Năm)
1921 (Tân Dậu) (lúc 61 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#11
TRẦN THỊ PHO (Hai)
1921 (Tân Dậu) (lúc 61 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#12
NGUYỄN VĂN HIỂM (Tám)
khoảng 1922 (Nhâm Tuất) (lúc 62 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#13
NGUYỄN THỊ DU (Năm)
1923 (Quý Hợi) (lúc 63 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#14
NGUYỄN VĂN MỪNG (Tư)
1923 (Quý Hợi) (lúc 63 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#15
TRẦN VĂN HIẾM (Ba)
1923 (Quý Hợi) (lúc 63 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#16
NGUYỄN THỊ PHỐ (Sáu)
1924 (Giáp Tý) (lúc 64 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#17
PHẠM THỊ CUNG (Sáu)
1924 (Giáp Tý) (lúc 64 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#18
NGUYỄN VĂN PHÙNG (Chín)
khoảng 1925 (Ất Sửu) (lúc 65 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#19
NGUYỄN THỊ XÁ (Bảy)
1926 (Bính Dần) (lúc 66 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#20
TRẦN VĂN TẤN (Tư)
1926 (Bính Dần) (lúc 66 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#21
NGUYỄN THỊ GẶP (Mười)
khoảng 1927 (Đinh Mão) (lúc 67 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#22
TRẦN THỊ KHUYỂN (Năm)
1929 (Kỷ Tỵ) (lúc 69 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#23
TRẦN THỊ XUYỂN (Sáu)
1930 (Canh Ngọ) (lúc 70 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#24
TRẦN THANH LIÊM (Bảy)
1 tháng 12 1932 (Nhầm ngày mùng Bốn tháng Mười Một năm Nhâm Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 256 ngày ứng với ngày 17 tháng 12 năm 2020) (lúc 72 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#25
NGUYỄN NGỌC ÂN (Sáu)
1934 (Giáp Tuất) (lúc 74 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#26
PHẠM CHƠN QUANG (Mười)
1935 (Ất Hợi) (lúc 75 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#27
NGUYỄN THỊ THUẬN (Bảy)
1938 (Mậu Dần) (lúc 78 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#28
TRẦN THỊ NÕN (Tám)
1938 (Mậu Dần) (lúc 78 tuổi)

Qua đời 24 tháng 02 1939 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Giêng năm Kỷ Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 66 ngày ứng với ngày 30 tháng 01 năm 2020) (lúc 79 tuổi)
khóm 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350250 Kinh độ (Lon): E105.101547

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Sáu tháng Giêng năm Kỷ Mẹo (Hưởng thọ 80 tuổi)
Chôn cất
khóm 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350610 Kinh độ (Lon): E105.101410

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Chị em
Anh em
Bản thân
Chị em
Gia đình với HUỲNH THỊ HẰNG (Tám) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Con trai
4 niên
Con trai
5 niên
Con trai
4 niên
Con trai
6 niên
Con gái
2 niên
Con gái

Qua đời
Từ trần nhằm ngày Mùng Sáu tháng Giêng năm Kỷ Mẹo (Hưởng thọ 80 tuổi)
Đối tượng mediaMộ NGUYỄN VĂN KỲMộ NGUYỄN VĂN KỲ
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 4,320 × 3,240 điểm ảnh
Cỡ tệp: 3,145 KB
Loại hình: Mồ mả