Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Nguyễn Văn Đăng.jpg

NGUYỄN VĂN ĐĂNG (Hai)Tuổi đời: 90 niên1879-1969

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN ĐĂNG (Hai)
Tên lót
VĂN
Tên chính
ĐĂNG
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1879 (Kỷ Mão) 29
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Con trai sinh ra
#1
NGUYỄN VĂN CHIÊN (Tư)

Con gái sinh ra
#2
NGUYỄN THỊ YÊN (Năm)

Quốc tịch
Việt Nam
1879 (Kỷ Mão)

Chị em sinh raNGUYỄN THỊ PHI (Ba)
1881 (Tân Tỵ) (lúc 2 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Anh em sinh raNGUYỄN VĂN DIỄN (Tư)
khoảng 1884 (Giáp Thân) (lúc 5 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Anh em sinh raNGUYỄN VĂN BIỆN (Năm)
khoảng 1890 (Canh Dần) (lúc 11 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Anh em sinh raNGUYỄN VĂN CHÁNH (Sáu)
khoảng 1892 (Nhâm Thìn) (lúc 13 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Anh em sinh raNGUYỄN VĂN LIỀN (Bảy)
khoảng 1895 (Ất Mùi) (lúc 16 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Anh em sinh raNGUYỄN VĂN GIÁP (Tám)
khoảng 1903 (Quý Mão) (lúc 24 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Con gái sinh ra
#3
NGUYỄN THỊ HỢI (Hai)
13 tháng 05 1905 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Tư năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 24 ngày ứng với ngày 02 tháng 05 năm 2020) (lúc 26 tuổi)

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Mùng Mười tháng Tư năm Ất Tỵ
Anh em sinh ra“Chủ Tý” NGUYỄN VĂN TÝ (Chín)
khoảng 1906 (Bính Ngọ) (lúc 27 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Cha qua đờiNGUYỄN VĂN ĐÓ (Ba)
30 tháng 08 1906 (Nhầm ngày Mười Một tháng Bảy năm Bính Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 143 ngày ứng với ngày 29 tháng 08 năm 2020) (lúc 27 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mười Một tháng Bảy (Âm lịch).
Con gái sinh ra
#4
NGUYỄN THỊ TẢO (Ba)
khoảng 1908 (Mậu Thân) (lúc 29 tuổi)

Con gái sinh ra
#5
NGUYỄN THỊ KIÊN (Sáu)
khoảng 1913 (Quý Sửu) (lúc 34 tuổi)

Con trai sinh ra
#6
NGUYỄN KIM TƯƠNG (Bảy)
khoảng 1916 (Bính Thìn) (lúc 37 tuổi)

Anh em qua đờiNGUYỄN VĂN DIỄN (Tư)
20 tháng 09 1917 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Tám năm Đinh Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 166 ngày ứng với ngày 21 tháng 09 năm 2020) (lúc 38 tuổi)
ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.318365 Kinh độ (Lon): E105.088591

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Năm tháng Tám năm Đinh Tỵ (Hưởng dương 34 tuổi).
Con trai sinh ra
#7
NGUYỄN VĂN CHAO (Tám)
khoảng 1918 (Mậu Ngọ) (lúc 39 tuổi)

Con trai sinh ra
#8
NGUYỄN VĂN TẮC (Chín)
khoảng 1919 (Kỷ Mùi) (lúc 40 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#1
VƯƠNG KIM THUẦN (Hai)
khoảng 1930 (Canh Ngọ) (lúc 51 tuổi)

Vợ qua đờiHUỲNH THỊ LÁNG
10 tháng 03 1930 (Nhầm ngày Mười Một tháng Hai năm Canh Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 35 ngày ứng với ngày 04 tháng 03 năm 2020) (lúc 51 tuổi)

Địa chỉ: Từ trần nhằm ngày Mười Một tháng Hai năm Canh Ngọ (Hưởng dương 8 tuổi).
Cháu ngoại gái sinh ra
#2
NGUYỄN THỊ AN (Hai)
khoảng 1931 (Tân Mùi) (lúc 52 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#3
VƯƠNG HỮU HẬU (Ba)
khoảng 1931 (Tân Mùi) (lúc 52 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#4
NGUYỄN THỊ NINH (Ba)
khoảng 1932 (Nhâm Thân) (lúc 53 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#5
VƯƠNG HỮU TOẠI (Tư)
khoảng 1933 (Quý Dậu) (lúc 54 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#6
NGUYỄN THỊ DÙNG
khoảng 1936 (Bính Tý) (lúc 57 tuổi)

Con gái qua đờiNGUYỄN THỊ HỢI (Hai)
3 tháng 10 1936 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tám năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 179 ngày ứng với ngày 04 tháng 10 năm 2020) (lúc 57 tuổi)

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Mười tháng Tư năm Bính Tý.
Cháu ngoại trai sinh ra
#7
VƯƠNG HỮU THOẠI (Năm)
khoảng 1937 (Đinh Sửu) (lúc 58 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#8
NGUYỄN TUYẾT MAI (Hai)
khoảng 1938 (Mậu Dần) (lúc 59 tuổi)

Chị em qua đờiNGUYỄN THỊ PHI (Ba)
17 tháng 06 1938 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Năm năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 93 ngày ứng với ngày 10 tháng 07 năm 2020) (lúc 59 tuổi)
Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Hai Mươi tháng Năm năm Mậu Dần (Hưởng dương 58 tuổi).
Cháu ngoại gái sinh ra
#9
VƯƠNG KIM XUÂN (Sáu)
khoảng 1939 (Kỷ Mão) (lúc 60 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#10
NGUYỄN THỊ MĨNH
khoảng 1940 (Canh Thìn) (lúc 61 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#11
THỊ NGHIỆM (Hai)
khoảng 1940 (Canh Thìn) (lúc 61 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#12
THỊ ĐỊNH (Ba)
khoảng 1940 (Canh Thìn) (lúc 61 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#13
NGUYỄN ÁNH NGUYỆT
khoảng 1940 (Canh Thìn) (lúc 61 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#14
NGUYỄN VĂN TRỰC (Ba)
khoảng 1940 (Canh Thìn) (lúc 61 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#15
VƯƠNG KIM THU (Bảy)
1941 (Tân Tỵ) (lúc 62 tuổi)

Anh em qua đờiNGUYỄN VĂN CHÁNH (Sáu)
7 tháng 07 1941 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Sáu năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 116 ngày ứng với ngày 02 tháng 08 năm 2020) (lúc 62 tuổi)
Cháu nội trai sinh ra
#16
NGUYỄN VĂN HÀM (Ba)
khoảng 1942 (Nhâm Ngọ) (lúc 63 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#17
THỊ TUẬN (Tư)
khoảng 1943 (Quý Mùi) (lúc 64 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#18
NGUYỄN THỊ KHƯƠNG (Tư)
khoảng 1943 (Quý Mùi) (lúc 64 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#19
VĂN LẬP (Năm)
1945 (Ất Dậu) (lúc 66 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#20
NGUYỄN TẤN ĐỨC (Năm)
khoảng 1945 (Ất Dậu) (lúc 66 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#21
HUỲNH VĂN BỬU
khoảng 1946 (Bính Tuất) (lúc 67 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#22
NGUYỄN KIM NHANH (Sáu)
khoảng 1946 (Bính Tuất) (lúc 67 tuổi)

Mẹ qua đờiTRẦN THỊ TRUNG (Ba)
9 tháng 07 1946 (Nhầm ngày Mười Một tháng Sáu năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 114 ngày ứng với ngày 31 tháng 07 năm 2020) (lúc 67 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990

Ghi chú: Tử trần nhằm ngày Mười Một tháng Sáu năm Bính Tuất (Hưởng thượng thọ 97 tuổi).
Cháu nội trai sinh ra
#23
NGUYỄN TẤN ĐẠT (Năm)
khoảng 1947 (Đinh Hợi) (lúc 68 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#24
NGỌC ÁNH (Sáu)
khoảng 1948 (Mậu Tý) (lúc 69 tuổi)

Con trai qua đờiNGUYỄN VĂN TẮC (Chín)
khoảng 8 tháng 05 1949 (Nhầm ngày Mười Một tháng Tư năm Kỷ Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 25 ngày ứng với ngày 03 tháng 05 năm 2020) (lúc 70 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#25
THỊ TUYẾT (Bảy)
khoảng 1950 (Canh Dần) (lúc 71 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#26
THỊ NHIỄU (Tám)
khoảng 1952 (Nhâm Thìn) (lúc 73 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#27
THỊ KIM HIÊN (Chín)
khoảng 1954 (Giáp Ngọ) (lúc 75 tuổi)

Anh em qua đờiNGUYỄN VĂN GIÁP (Tám)
29 tháng 08 1956 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Bảy năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 156 ngày ứng với ngày 11 tháng 09 năm 2020) (lúc 77 tuổi)
ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.317643 Kinh độ (Lon): E105.090141

Anh em qua đời“Chủ Tý” NGUYỄN VĂN TÝ (Chín)
12 tháng 09 1956 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Tám năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 169 ngày ứng với ngày 24 tháng 09 năm 2020) (lúc 77 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.349978 Kinh độ (Lon): E105.097672

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Tám tháng Tám năm Bính Thân (Hưởng dương 51 tuổi)
Anh em qua đờiNGUYỄN VĂN LIỀN (Bảy)
26 tháng 10 1963 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Chín năm Quý Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 201 ngày ứng với ngày 26 tháng 10 năm 2020) (lúc 84 tuổi)
Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Mười tháng Chín năm Quý Mẹo (Hưởng thọ 69 tuổi).
Cháu nội trai sinh ra
#28
NGUYỄN VĂN HOÀNG (Chín)
khoảng 1964 (Giáp Thìn) (lúc 85 tuổi)

Cháu ngoại gái qua đời THỊ KIM HIÊN (Chín)
4 tháng 07 1967 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Năm năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 100 ngày ứng với ngày 17 tháng 07 năm 2020) (lúc 88 tuổi)

Cháu nội gái qua đời VĂN LẬP (Năm)
20 tháng 08 1969 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Bảy năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 140 ngày ứng với ngày 26 tháng 08 năm 2020) (lúc 90 tuổi)

Qua đời 24 tháng 08 1969 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Bảy năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 144 ngày ứng với ngày 30 tháng 08 năm 2020) (lúc 90 tuổi)
Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mười Hai tháng Bảy năm Kỷ Dậu (Hưởng thượng thọ 91 tuổi).
Chôn cất
Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Bản thân
3 niên
Em gái
4 niên
Em trai
Mộ Nguyễn Văn Diễn.jpgNGUYỄN VĂN DIỄN (Tư)
Sinh nhật: khoảng 1884 34ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: 20 tháng 09 1917ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
7 niên
Em trai
3 niên
Em trai
4 niên
Em trai
9 niên
Em trai
4 niên
Em trai
Gia đình với HUỲNH THỊ LÁNG - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Con gái
4 niên
Con gái
Con trai
Con gái
Con gái
4 niên
Con trai
3 niên
Con trai
2 niên
Con trai

Qua đời
Từ trần nhằm ngày Mười Hai tháng Bảy năm Kỷ Dậu (Hưởng thượng thọ 91 tuổi).
Đối tượng mediaChân dung Nguyễn Văn Đăng.jpg
Chân dung Nguyễn Văn Đăng.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 112 × 150 điểm ảnh
Cỡ tệp: 5 KB
Loại hình: Hình chụp
Đối tượng mediaMộ Nguyễn Văn Đăng.jpg
Mộ Nguyễn Văn Đăng.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 75 × 100 điểm ảnh
Cỡ tệp: 3 KB
Loại hình: Mồ mả