Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Bùi Ngọc Quỳnh.jpg

BÙI NGỌC QUỲNHTuổi đời: 91 niên1875-1966

Tên đầy đủ
BÙI NGỌC QUỲNH
Tên lót
NGỌC
Tên chính
QUỲNH
Họ chính
BÙI
Sinh nhật 1875 (Ất Hợi)

Nghề nghiệp
Nông dân

Cư ngụ Từ 1875 (Ất Hợi)
Quốc tịch
Việt Nam
1875 (Ất Hợi)

Con trai sinh ra
#1
BÙI NGỌC ĐÀI (Hai)
khoảng 1905 (Ất Tỵ) (lúc 30 tuổi)

Con trai sinh ra
#2
BÙI NGỌC LIỆP (Ba)
1906 (Bính Ngọ) (lúc 31 tuổi)

Con trai sinh ra
#3
BÙI NGỌC SÍNH (Tư)
1909 (Kỷ Dậu) (lúc 34 tuổi)

Con gái sinh ra
#4
BÙI THỊ CẢNH (Năm)
1911 (Tân Hợi) (lúc 36 tuổi)

Con trai sinh ra
#5
BÙI ĐĂNG KHOA (Sáu)
1917 (Đinh Tỵ) (lúc 42 tuổi)

Con trai sinh ra
#6
BÙI VĂN TIẾP (Bảy)
1918 (Mậu Ngọ) (lúc 43 tuổi)

Con trai sinh ra
#7
BÙI VĂN THƯƠNG (Tám)
1920 (Canh Thân) (lúc 45 tuổi)
Con trai sinh ra
#8
BÙI VĂN TƯỞNG (Chín)
1920 (Canh Thân) (lúc 45 tuổi)
Cháu nội trai sinh ra
#1
BÙI VĂN THĂNG (Hai)
khoảng 1927 (Đinh Mão) (lúc 52 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#2
BÙI THỊ DIỆP (Ba)
khoảng 1931 (Tân Mùi) (lúc 56 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#3
BÙI VĂN VĨNH (Hai)
khoảng 1931 (Tân Mùi) (lúc 56 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#4
NGUYỄN THÀNH CÁT
1936 (Bính Tý) (lúc 61 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#5
BÙI VĂN BẢO (Ba)
khoảng 1938 (Mậu Dần) (lúc 63 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#6
NGUYỄN MINH MẪN
1938 (Mậu Dần) (lúc 63 tuổi)

Vợ qua đờiNGUYỄN THỊ PHI (Ba)
17 tháng 06 1938 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Năm năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 103 ngày ứng với ngày 10 tháng 07 năm 2020) (lúc 63 tuổi)
Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Hai Mươi tháng Năm năm Mậu Dần (Hưởng dương 58 tuổi).
Con trai qua đờiBÙI NGỌC LIỆP (Ba)
24 tháng 06 1938 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Năm năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 110 ngày ứng với ngày 17 tháng 07 năm 2020)08:00 (lúc 63 tuổi)
Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Hăm Bảy tháng Năm năm Mậu Dần (Hưởng dương 33 tuổi).
Cháu nội trai sinh ra
#7
BÙI NGỌC ẨN (Tư)
khoảng 1940 (Canh Thìn) (lúc 65 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#8
BÙI KIM KHUYẾN
khoảng 1941 (Tân Tỵ) (lúc 66 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#9
BÙI VĂN PHÚC (Năm)
khoảng 1942 (Nhâm Ngọ) (lúc 67 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#10
BÙI KIM PHƯƠNG
1943 (Quý Mùi) (lúc 68 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#11
BÙI KIM KHÊ
khoảng 1943 (Quý Mùi) (lúc 68 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#12
BÙI THỊ PHÔ
khoảng 1943 (Quý Mùi) (lúc 68 tuổi)
Cháu nội trai sinh ra
#13
BÙI VĂN KHƯƠNG (Sáu)
khoảng 1944 (Giáp Thân) (lúc 69 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#14
BÙI KIM THỂ
14 tháng 03 1944 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Hai năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 16 ngày ứng với ngày 13 tháng 03 năm 2020) (lúc 69 tuổi)

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hai Mươi tháng Hai năm Giáp Thân
Cháu nội trai sinh ra
#15
BÙI NGỌC KHUYNH
16 tháng 02 1946 (Nhầm ngày Rằm tháng Giêng năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 50 ngày ứng với ngày 08 tháng 02 năm 2020) (lúc 71 tuổi)

Ghi chú: Nhằm ngày Rằm tháng Giêng năm Bính Tuất
Cháu nội gái sinh ra
#16
BÙI THANH HÀ
khoảng 1946 (Bính Tuất) (lúc 71 tuổi)
Cháu nội trai sinh ra
#17
BÙI VĂN NINH (Bảy)
khoảng 1947 (Đinh Hợi) (lúc 72 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#18
BÙI THỊ KHÂM
khoảng 1947 (Đinh Hợi) (lúc 72 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#19
BÙI VĂN BIẾT
30 tháng 03 1948 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Hai năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 16 ngày ứng với ngày 13 tháng 03 năm 2020) (lúc 73 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#20
BÙI KIM GẤM
khoảng 1948 (Mậu Tý) (lúc 73 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#21
BÙI VĂN ƠN (Tám)
khoảng 1949 (Kỷ Sửu) (lúc 74 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#22
BÙI QUANG SANG
khoảng 1949 (Kỷ Sửu) (lúc 74 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#23
BÙI THANH NHÀN
khoảng 1949 (Kỷ Sửu) (lúc 74 tuổi)
Cháu nội trai sinh ra
#24
BÙI VĂN BÉ
khoảng 1950 (Canh Dần) (lúc 75 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#25
BÙI THỊ THẠNH (Chín)
khoảng 1951 (Tân Mão) (lúc 76 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#26
BÙI THỊ MỸ HẠNH
khoảng 1951 (Tân Mão) (lúc 76 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#27
BÙI THANH HƯƠNG
khoảng 1951 (Tân Mão) (lúc 76 tuổi)
Cháu nội trai sinh ra
#28
BÙI VĂN KIỆT
khoảng 1952 (Nhâm Thìn) (lúc 77 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#29
BÙI THANH HÒA
khoảng 1952 (Nhâm Thìn) (lúc 77 tuổi)
Cháu nội trai sinh ra
#30
BÙI VĂN LỢI (Mười)
khoảng 1953 (Quý Tỵ) (lúc 78 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#31
BÙI VĂN BÉ (Mười Một)
khoảng 1954 (Giáp Ngọ) (lúc 79 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#32
BÙI MỸ DUNG
khoảng 1954 (Giáp Ngọ) (lúc 79 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#33
BÙI QUANG TUẤN
1954 (Giáp Ngọ) (lúc 79 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#34
BÙI KIM THẢO
8 tháng 11 1955 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Chín năm Ất Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 225 ngày ứng với ngày 09 tháng 11 năm 2020) (lúc 80 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#35
BÙI KIM TUA
khoảng 1955 (Ất Mùi) (lúc 80 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#36
BÙI TẤN HIỆP
khoảng 1955 (Ất Mùi) (lúc 80 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#37
BÙI THỊ XIẾU (Mười Hai)
khoảng 1957 (Đinh Dậu) (lúc 82 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#38
BÙI THU HUỲNH
khoảng 1957 (Đinh Dậu) (lúc 82 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#39
BÙI THỊ THANH LÊ
khoảng 1957 (Đinh Dậu) (lúc 82 tuổi)
Cháu nội gái sinh ra
#40
BÙI KIM ÁNH
21 tháng 09 1958 (Nhầm ngày mùng Chín tháng Tám năm Mậu Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 180 ngày ứng với ngày 25 tháng 09 năm 2020) (lúc 83 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#41
BÙI QUANG SƠN
khoảng 1958 (Mậu Tuất) (lúc 83 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#42
BÙI VĂN HẾT (Mười Ba)
khoảng 1959 (Kỷ Hợi) (lúc 84 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#43
BÙI THỊ THU CÚC
khoảng 1959 (Kỷ Hợi) (lúc 84 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#44
BÙI THỊ ÚT (Mười Bốn)
1962 (Nhâm Dần) (lúc 87 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#45
BÙI TẤN MINH
1962 (Nhâm Dần) (lúc 87 tuổi)
Cháu nội trai sinh ra
#46
BÙI TẤN ĐỨC
khoảng 1963 (Quý Mão) (lúc 88 tuổi)
Cháu nội trai sinh ra
#47
BÙI VĂN NHÀN (Mười Lăm)
khoảng 1965 (Ất Tỵ) (lúc 90 tuổi)

Qua đời 26 tháng 01 1966 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Giêng năm Bính Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 59 ngày ứng với ngày 30 tháng 01 năm 2020) (lúc 91 tuổi)
Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Sáu tháng Giêng năm Bính Ngọ (Hưởng thọ 92 tuổi).
Chôn cất
khóm 4, phường Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.187455 Kinh độ (Lon): E105.206094

Gia đình với NGUYỄN THỊ PHI (Ba) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Con trai
2 niên
Con trai
4 niên
Con trai
3 niên
Con gái
7 niên
Con trai
2 niên
Con trai
3 niên
Con trai
1 niên
Con trai
Chân dung Bùi Văn Tưởng.jpgBÙI VĂN TƯỞNG (Chín)
Sinh nhật: 1920 45 39số 108, khóm 4, phường Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: 9 tháng 06 2018Nhà từ đường họ Bùi (Huỳnh) số 108, khóm 4, phường Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Vietnam

Qua đời
Từ trần nhằm ngày Mùng Sáu tháng Giêng năm Bính Ngọ (Hưởng thọ 92 tuổi).
Đối tượng mediaChân dung Bùi Ngọc Quỳnh.jpg
Chân dung Bùi Ngọc Quỳnh.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 114 × 150 điểm ảnh
Cỡ tệp: 6 KB
Loại hình: Hình chụp
Đối tượng mediaMộ Bùi Ngọc Quỳnh (Tân Thành).jpg
Mộ Bùi Ngọc Quỳnh (Tân Thành).jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 4,896 × 3,672 điểm ảnh
Cỡ tệp: 2,403 KB
Loại hình: Hình chụp