Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Huỳnh Văn Đang.jpg

HUỲNH VĂN ĐANG (Tám)Tuổi đời: 89 niên1907-1996

Tên đầy đủ
HUỲNH VĂN ĐANG (Tám)
Tên lót
VĂN
Tên chính
ĐANG
Họ chính
HUỲNH
Sinh nhật khoảng 1907 (Đinh Mùi) 45 27
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350003. Kinh độ (Lon): E105.098150

Chị em sinh raHUỲNH THỊ THÀNG (Chín)
khoảng 1911 (Tân Hợi) (lúc 4 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.349974 Kinh độ (Lon): E105.098142

Anh em sinh raHUỲNH THUẬN TRỊ (Mười)
khoảng 1917 (Đinh Tỵ) (lúc 10 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.349974 Kinh độ (Lon): E105.098142

Anh chị em ruột kết hônHUỲNH HẢI YẾN (Sáu)TRẦN THỊ HUÊXem gia đình này
khoảng 1924 (Giáp Tý) (lúc 17 tuổi)
Con trai sinh ra
#1
HUỲNH VĂN LẬP (Hai)
khoảng 1929 (Kỷ Tỵ) (lúc 22 tuổi)

Anh chị em ruột kết hônHUỲNH HẢI YẾN (Sáu)TRẦN THỊ THÊXem gia đình này
khoảng 1930 (Canh Ngọ) (lúc 23 tuổi)
Anh chị em ruột kết hônHUỲNH HẢI YẾN (Sáu)NGUYỄN THỊ PHÒNGXem gia đình này
khoảng 1935 (Ất Hợi) (lúc 28 tuổi)
Cha qua đờiHUỲNH THUẬN HƯNG
18 tháng 12 1935 (Nhầm ngày Hăm Ba tháng Mười Một năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 272 ngày ứng với ngày 05 tháng 01 năm 2021) (lúc 28 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.349974 Kinh độ (Lon): E105.098142

Ghi chú: Nhằm ngày Hăm Ba tháng Mười Một năm Ất Hợi.
Con trai sinh ra
#2
HUỲNH VĂN KHIẾT (Ba)
khoảng 1938 (Mậu Dần) (lúc 31 tuổi)

Con trai sinh ra
#3
HUỲNH VĂN HẢI (Tư)
khoảng 1939 (Kỷ Mão) (lúc 32 tuổi)

Con trai sinh ra
#4
HUỲNH VĂN LẠC (Năm)
khoảng 1942 (Nhâm Ngọ) (lúc 35 tuổi)

Con gái sinh ra
#5
HUỲNH THỊ HẠNH (Sáu)
khoảng 1944 (Giáp Thân) (lúc 37 tuổi)

Con trai sinh ra
#6
HUỲNH VĂN LƯỢNG (Bảy)
khoảng 1946 (Bính Tuất) (lúc 39 tuổi)

Con trai sinh ra
#7
HUỲNH TỰ DO (Tám)
khoảng 1949 (Kỷ Sửu) (lúc 42 tuổi)

Chị em qua đờiHUỲNH THỊ THÀNG (Chín)
3 tháng 11 1950 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Chín năm Canh Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 215 ngày ứng với ngày 09 tháng 11 năm 2020) (lúc 43 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350007 Kinh độ (Lon): E105.097670

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Hăm Bốn tháng Chín năm Canh Dần (Hưởng dương 40 tuổi).
Con gái sinh ra
#8
HUỲNH CÔNG DUNG (Chín)
khoảng 1951 (Tân Mão) (lúc 44 tuổi)

Con trai sinh ra
#9
HUỲNH CÔNG BẰNG (Mười)
khoảng 1953 (Quý Tỵ) (lúc 46 tuổi)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ VỮNG (Bảy)
16 tháng 07 1955 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Năm năm Ất Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 100 ngày ứng với ngày 17 tháng 07 năm 2020) (lúc 48 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.349974 Kinh độ (Lon): E105.098142

Ghi chú: Nhằm ngày Hăm Bảy tháng Năm năm Ất Mùi.
Cháu nội trai sinh ra
#1
HUỲNH SĨ NGUYÊN (Hai)
khoảng 1957 (Đinh Dậu) (lúc 50 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#2
HUỲNH THỊ PHƯƠNG
khoảng 1962 (Nhâm Dần) (lúc 55 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#3
HUỲNH VĂN TUẤN ANH (Hai)
khoảng 1965 (Ất Tỵ) (lúc 58 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#4
HUỲNH QUỐC DŨNG
khoảng 1965 (Ất Tỵ) (lúc 58 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#5
HUỲNH THANH PHƯƠNG
khoảng 1966 (Bính Ngọ) (lúc 59 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#6
HUỲNH VĂN TUẤN EM (Ba)
khoảng 1966 (Bính Ngọ) (lúc 59 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#7
HUỲNH VĂN THÀNH (Tư)
khoảng 1968 (Mậu Thân) (lúc 61 tuổi)

Chị em qua đờiHUỲNH THỊ TRÂM (Bảy)
31 tháng 10 1968 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Chín năm Mậu Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 201 ngày ứng với ngày 26 tháng 10 năm 2020) (lúc 61 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#8
HUỲNH THỊ TÂM (Năm)
khoảng 1970 (Canh Tuất) (lúc 63 tuổi)

Con trai qua đờiHUỲNH VĂN LƯỢNG (Bảy)
7 tháng 11 1970 (Nhầm ngày mùng Chín tháng Mười năm Canh Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 229 ngày ứng với ngày 23 tháng 11 năm 2020) (lúc 63 tuổi)

Con trai qua đờiHUỲNH VĂN LẠC (Năm)
28 tháng 12 1971 (Nhầm ngày Mười Một tháng Mười Một năm Tân Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 260 ngày ứng với ngày 24 tháng 12 năm 2020) (lúc 64 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#9
HUỲNH CÔNG TÂM (Sáu)
khoảng 1972 (Nhâm Tý) (lúc 65 tuổi)

Con trai qua đờiHUỲNH TỰ DO (Tám)
30 tháng 11 1972 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Mười năm Nhâm Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 245 ngày ứng với ngày 09 tháng 12 năm 2020) (lúc 65 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#10
HUỲNH MINH TÂM (Bảy)
15 tháng 10 1974 (Nhầm ngày mùng Một tháng Chín năm Giáp Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 192 ngày ứng với ngày 17 tháng 10 năm 2020) (lúc 67 tuổi)

Anh em qua đờiHUỲNH THẾ TRUNG (Năm)
18 tháng 05 1975 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Tư năm Ất Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 22 ngày ứng với ngày 30 tháng 04 năm 2020) (lúc 68 tuổi)
Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Tám tháng Tư năm Ất Mẹo.
Cháu nội trai sinh ra
#11
HUỲNH TẤN TÀI (Tám)
khoảng 1976 (Bính Thìn) (lúc 69 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#12
VIỆT TIẾN
khoảng 1976 (Bính Thìn) (lúc 69 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#13
THANH LIÊM
26 tháng 07 1978 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Sáu năm Mậu Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 125 ngày ứng với ngày 11 tháng 08 năm 2020) (lúc 71 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#14
HUỲNH TRỌNG NGHĨA
khoảng 1979 (Kỷ Mùi) (lúc 72 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#15
HUỲNH NHẬT NGÂN
khoảng 1982 (Nhâm Tuất) (lúc 75 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#16
HUỲNH NHẬT MINH
khoảng 1985 (Ất Sửu) (lúc 78 tuổi)

Anh em qua đờiHUỲNH HẢI YẾN (Sáu)
4 tháng 03 1985 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Hai năm Ất Sửu - Dương lịch hiện tại đã qua 33 ngày ứng với ngày 06 tháng 03 năm 2020) (lúc 78 tuổi)
khóm 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350038 Kinh độ (Lon): E105.097428

Anh em được chôn cấtHUỲNH HẢI YẾN (Sáu)
6 tháng 03 1985 (Nhầm ngày Rằm tháng Hai năm Ất Sửu - Dương lịch hiện tại đã qua 31 ngày ứng với ngày 08 tháng 03 năm 2020) (lúc 78 tuổi)
khóm 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350359 Kinh độ (Lon): E105.097450

Vợ qua đờiTRẦN THỊ THƠI
26 tháng 03 1986 (Nhầm ngày Mười Bảy tháng Hai năm Bính Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 29 ngày ứng với ngày 10 tháng 03 năm 2020) (lúc 79 tuổi)
khóm 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.349974 Kinh độ (Lon): E105.098142

Con gái qua đờiHUỲNH THỊ HẠNH (Sáu)
1 tháng 12 1986 (Nhầm ngày mùng Một tháng Mười Một năm Bính Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 250 ngày ứng với ngày 14 tháng 12 năm 2020) (lúc 79 tuổi)

Con trai qua đờiHUỲNH CÔNG BẰNG (Mười)
18 tháng 11 1992 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Mười năm Nhâm Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 244 ngày ứng với ngày 08 tháng 12 năm 2020) (lúc 85 tuổi)

Qua đời 18 tháng 04 1996 (Nhầm ngày mùng Một tháng Ba năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 15 ngày ứng với ngày 24 tháng 03 năm 2020) (lúc 89 tuổi)
khóm 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.349974 Kinh độ (Lon): E105.098142

Chôn cất
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350347 Kinh độ (Lon): E105.098257

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Anh em
Mộ Huỳnh Văn Kiên.jpgHUỲNH VĂN KIÊN (Tư)
Sinh nhật: ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Anh trai
Chân dung HUỲNH THẾ TRUNGHUỲNH THẾ TRUNG (Năm)
Sinh nhật: khoảng 1900 38 20ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: 18 tháng 05 1975ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
4 niên
Anh trai
4 niên
Chị gái
2 niên
Bản thân
5 niên
Em gái
7 niên
Em trai
Gia đình với TRẦN THỊ THƠI - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Con trai
10 niên
Con trai
2 niên
Con trai
4 niên
Con trai
3 niên
Con gái
3 niên
Con trai
4 niên
Con trai
3 niên
Con gái
3 niên
Con trai

Đối tượng mediaChân dung Huỳnh Văn Đang.jpg
Chân dung Huỳnh Văn Đang.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 138 × 150 điểm ảnh
Cỡ tệp: 5 KB
Loại hình: Hình chụp