Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Mộ Trương Văn Thạnh - Nguyễn Thị Vàng.jpg

TRƯƠNG VĂN THẠNH-

Tên đầy đủ
TRƯƠNG VĂN THẠNH
Tên lót
VĂN
Tên chính
THẠNH
Họ chính
TRƯƠNG
Sinh nhật

Con trai sinh ra
#1
TRƯƠNG VĂN TRỰC (Hai)

Con gái sinh ra
#2
TRƯƠNG THỊ MAI (Ba)

Con gái sinh ra
#3
TRƯƠNG THỊ CÓ (Tư)

Con gái sinh ra
#4
TRƯƠNG THỊ GIẢU (Năm)

Con trai sinh ra
#5
TRƯƠNG VĂN TRỊ (Sáu)

Cháu ngoại trai sinh ra
#1
NGÔ VĂN ĐẶNG (Hai)
khoảng 1862 (Nhâm Tuất)

Cháu ngoại trai sinh ra
#2
NGÔ VĂN NGỌC (Ba)
khoảng tháng 08 1864 (Giáp Tý)

Cháu ngoại trai sinh ra
#3
NGÔ VĂN BÁO (Tư)
khoảng 1866 (Bính Dần)

Cháu ngoại trai sinh ra
#4
NGÔ VĂN BỬU (Năm)
khoảng 1868 (Mậu Thìn)

Cháu ngoại gái sinh ra
#5
NGÔ THỊ BẸN (Sáu)
khoảng 1870 (Canh Ngọ)

Cháu ngoại gái sinh ra
#6
NGÔ THỊ KHÁCH (Bảy)
1872 (Nhâm Thân)

Cháu ngoại trai sinh ra
#7
NGÔ VĂN TỬNG (Tám)
khoảng 1874 (Giáp Tuất)

Cháu ngoại trai sinh ra
#8
NGÔ VĂN BAN (Chín)
khoảng tháng 08 1875 (Ất Hợi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.600638 Kinh độ (Lon): E106.533875

Cháu ngoại gái sinh ra
#9
NGÔ THỊ YIÊN (Mười)
khoảng 1877 (Đinh Sửu)

Cháu nội gái qua đờiNGÔ VĂN NGỌC (Ba)
khoảng 16 tháng 01 1913 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Chạp năm Nhâm Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 289 ngày ứng với ngày 22 tháng 01 năm 2021)

Ghi chú: Từ trần ngày mùng Mười tháng Chạp năm Nhâm Tý.
Cháu nội gái qua đờiNGÔ VĂN BAN (Chín)
22 tháng 11 1947 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Mười năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 230 ngày ứng với ngày 24 tháng 11 năm 2020)10:00
Qua đời
Địa chỉ: Nhằm ngày Mùng Bốn tháng Tư (Âm lịch)
Chôn cất
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.599094 Kinh độ (Lon): E106.531513

Quốc tịch
Việt Nam

Gia đình với NGUYỄN THỊ VÀNG - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Con trai
Con gái
Con gái
Con gái
Con trai

Đối tượng mediaMộ Trương Văn Thạnh - Nguyễn Thị Vàng.jpg
Mộ Trương Văn Thạnh - Nguyễn Thị Vàng.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 200 × 150 điểm ảnh
Cỡ tệp: 11 KB
Loại hình: Mồ mả
Nổi bật hình ảnh:
Đối tượng mediaMộ Trương Văn Thạnh 2.jpg
Mộ Trương Văn Thạnh 2.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 4,896 × 3,672 điểm ảnh
Cỡ tệp: 2,120 KB
Loại hình: Mồ mả
Đối tượng mediaMộ Trương Văn Thạnh 3.jpg
Mộ Trương Văn Thạnh 3.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 4,896 × 3,672 điểm ảnh
Cỡ tệp: 1,966 KB
Loại hình: Mồ mả
Đối tượng mediaKhu mộ họ Trương 1.jpg
Khu mộ họ Trương 1.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 4,896 × 3,672 điểm ảnh
Cỡ tệp: 2,227 KB
Loại hình: Mồ mả
Đối tượng mediaKhu mộ họ Trương 2.jpg
Khu mộ họ Trương 2.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 4,896 × 3,672 điểm ảnh
Cỡ tệp: 1,827 KB
Loại hình: Mồ mả