Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN CƯỜNG BÁ BẢO (Ba)Tuổi đời: 3 niên2016-

Tên đầy đủ
NGUYỄN CƯỜNG BÁ BẢO (Ba)
Tên lót
CƯỜNG BÁ
Tên chính
BẢO
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 4 tháng 02 2016 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Chạp năm Ất Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 385 ngày ứng với ngày 07 tháng 02 năm 2021) 27 27
Cư ngụ 7 tháng 02 2016 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Chạp năm Ất Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 388 ngày ứng với ngày 10 tháng 02 năm 2021) (lúc 3 ngày)
xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.607003 Kinh độ (Lon): E106.532065