Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRƯƠNG VĂN TRỊ (Sáu)-

Tên đầy đủ
TRƯƠNG VĂN TRỊ (Sáu)
Tên lót
VĂN
Tên chính
TRỊ
Họ chính
TRƯƠNG
Sinh nhật

Con trai sinh ra
#1
TRƯƠNG VĂN LỤC

Con trai sinh ra
#2
TRƯƠNG VĂN LÂM

Con gái sinh ra
#3
TRƯƠNG THỊ CƯƠNG

Con gái sinh ra
#4
TRƯƠNG THỊ MUỘN

Con gái sinh ra
#5
TRƯƠNG THỊ MÀNG

Cháu nội trai qua đờiTRƯƠNG VĂN THUẬN
17 tháng 01 1943 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Chạp năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 291 ngày ứng với ngày 24 tháng 01 năm 2021)

Qua đời

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Bốn tháng Sáu (Âm lịch)
Quốc tịch
Việt Nam

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Anh em
Chị em
Chị em
Chị em
Bản thân
TRƯƠNG VĂN TRỊ (Sáu) + ??? ??? - Xem gia đình này
Bản thân
Con trai
Con trai
Con gái
Con gái
Con gái

Qua đời
Từ trần nhằm ngày Mùng Bốn tháng Sáu (Âm lịch)