Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRƯƠNG THỊ GIẢU (Năm)-

Tên đầy đủ
TRƯƠNG THỊ GIẢU (Năm)
Tên lót
THỊ
Tên chính
GIẢU
Họ chính
TRƯƠNG
Sinh nhật

Con gái sinh ra
#1
ĐỖ THỊ GÁI

Con gái sinh ra
#2
ĐỖ THỊ CHỨC

Con trai sinh ra
#3
ĐỖ ĐĂNG PHÁT

Con trai sinh ra
#4
ĐỖ VĂN PHƯỚC

Con gái sinh ra
#5
ĐỖ THỊ ĐƯỢC

Con gái sinh ra
#6
ĐỖ THỊ HÒA

Con gái sinh ra
#7
ĐỖ THỊ NGA

Qua đời

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Hai Mươi tháng Giêng (Âm lịch)
Quốc tịch
Việt Nam

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Anh em
Chị em
Chị em
Bản thân
Anh em
??? ??? + TRƯƠNG THỊ GIẢU (Năm) - Xem gia đình này
Bản thân
Con gái
Con gái
Con trai
Con trai
Con gái
Con gái
Con gái

Qua đời
Từ trần nhằm ngày Hai Mươi tháng Giêng (Âm lịch)