Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRƯƠNG VĂN TRỰC (Hai)-

Tên đầy đủ
TRƯƠNG VĂN TRỰC (Hai)
Tên lót
VĂN
Tên chính
TRỰC
Họ chính
TRƯƠNG
Sinh nhật

Con gái sinh ra
#1
TRƯƠNG THỊ VỊ

Con gái sinh ra
#2
TRƯƠNG THỊ THƠM

Con gái sinh ra
#3
TRƯƠNG THỊ LUÂN

Con trai sinh ra
#4
TRƯƠNG VĂN BỀN

Con trai sinh ra
#5
TRƯƠNG VĂN LAI

Con gái sinh ra
#6
TRƯƠNG THỊ HUẤN

Con trai sinh ra
#7
TRƯƠNG VĂN MƯỜI

Qua đời

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Một tháng Mười Một (Âm lịch)
Quốc tịch
Việt Nam

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Bản thân
Chị em
Chị em
Chị em
Anh em
TRƯƠNG VĂN TRỰC (Hai) + ??? ??? - Xem gia đình này
Bản thân
Con gái
Con gái
Con gái
Con trai
Con trai
Con gái
Con trai

Qua đời
Từ trần nhằm ngày Mùng Một tháng Mười Một (Âm lịch)