Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRƯƠNG THỊ MAI (Ba)-

Tên đầy đủ
TRƯƠNG THỊ MAI (Ba)
Tên lót
THỊ
Tên chính
MAI
Họ chính
TRƯƠNG
Sinh nhật

Con gái sinh ra
#1
NGUYỄN THỊ LẮM

Con trai sinh ra
#2
NGUYỄN VĂN SƯƠNG

Qua đời

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mười Bảy tháng Năm (Âm lịch)
Quốc tịch
Việt Nam

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Anh em
Bản thân
Chị em
Chị em
Anh em
??? ??? + TRƯƠNG THỊ MAI (Ba) - Xem gia đình này
Bản thân
Con gái
Con trai

Qua đời
Từ trần nhằm ngày Mười Bảy tháng Năm (Âm lịch)