Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN RỒNGTuổi đời: 88 niên1904-1992

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN RỒNG
Tên lót
VĂN
Tên chính
RỒNG
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật khoảng 1904 (Giáp Thìn)

Con gái sinh ra
#1
NGUYỄN THỊ LÂU (Hai)
khoảng 1935 (Ất Hợi) (lúc 31 tuổi)

Con gái sinh ra
#2
NGUYỄN THỊ LẸ (Ba)
khoảng 1945 (Ất Dậu) (lúc 41 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#1
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG (Hai)
11 tháng 12 1954 (Nhầm ngày Mười Bảy tháng Mười Một năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 270 ngày ứng với ngày 30 tháng 12 năm 2020) (lúc 50 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#2
NGUYỄN MINH THẮNG (Ba)
khoảng 1956 (Bính Thân) (lúc 52 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#3
NGUYỄN VĂN XUÂN (Hai)
khoảng 1961 (Tân Sửu) (lúc 57 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#4
NGUYỄN MINH TÂM (Năm)
khoảng 1964 (Giáp Thìn) (lúc 60 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#5
NGUYỄN KIM LÝ (Sáu)
khoảng 1966 (Bính Ngọ) (lúc 62 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#6
NGUYỄN MINH KHỞI (Bảy)
khoảng 1968 (Mậu Thân) (lúc 64 tuổi)

Vợ qua đờiHUỲNH THỊ TRÂM (Bảy)
31 tháng 10 1968 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Chín năm Mậu Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 205 ngày ứng với ngày 26 tháng 10 năm 2020) (lúc 64 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#7
MỸ LỆ (Tư)
khoảng 1969 (Kỷ Dậu) (lúc 65 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#8
NGUYỄN THANH BÌNH (Tám)
khoảng 1970 (Canh Tuất) (lúc 66 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#9
MỸ NHUNG (Năm)
khoảng 1971 (Tân Hợi) (lúc 67 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#10
NGUYỄN NGỌC ĐIỆP (Chín)
khoảng 1974 (Giáp Dần) (lúc 70 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#11
VĂN HÙNG (Sáu)
khoảng 1974 (Giáp Dần) (lúc 70 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#12
NGUYỄN THỐNG NHẤT (Mười)
khoảng 1976 (Bính Thìn) (lúc 72 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#13
THANH LIÊM (Bảy)
khoảng 1977 (Đinh Tỵ) (lúc 73 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#14
THÚY PHƯỢNG (Tám)
khoảng 1983 (Quý Hợi) (lúc 79 tuổi)

Qua đời 3 tháng 06 1992 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Năm năm Nhâm Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 80 ngày ứng với ngày 23 tháng 06 năm 2020) (lúc 88 tuổi)

Chôn cất

Gia đình với HUỲNH THỊ TRÂM (Bảy) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Con gái
11 niên
Con gái