Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Huỳnh Đặng Gia Linh.jpg

HUỲNH ĐẶNG GIA LINH (Hai)Tuổi đời: 11 niên2008-

Tên đầy đủ
HUỲNH ĐẶNG GIA LINH (Hai)
Tên lót
ĐẶNG GIA
Tên chính
LINH
Họ chính
HUỲNH
Sinh nhật 10 tháng 07 2008 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Sáu năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 56 ngày ứng với ngày 28 tháng 07 năm 2020) 30 29

Ghi chú: Nhằm ngày Mùng Tám tháng Sáu năm Mậu Tý
Chị em sinh raHUỲNH ĐẶNG THẢO LINH (Ba)
10 tháng 07 2008 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Sáu năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 56 ngày ứng với ngày 28 tháng 07 năm 2020)

Quốc tịch
Việt Nam
10 tháng 07 2008 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Sáu năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 56 ngày ứng với ngày 28 tháng 07 năm 2020)

Sinh nhật
Nhằm ngày Mùng Tám tháng Sáu năm Mậu Tý
Đối tượng mediaChân dung Huỳnh Đặng Gia Linh.jpg
Chân dung Huỳnh Đặng Gia Linh.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 114 × 150 điểm ảnh
Cỡ tệp: 6 KB
Loại hình: Hình chụp