Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Huỳnh Đặng Thảo Linh.jpg

HUỲNH ĐẶNG THẢO LINH (Ba)Tuổi đời: 11 niên2008-

Tên đầy đủ
HUỲNH ĐẶNG THẢO LINH (Ba)
Tên lót
ĐẶNG THẢO
Tên chính
LINH
Họ chính
HUỲNH
Sinh nhật 10 tháng 07 2008 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Sáu năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 57 ngày ứng với ngày 28 tháng 07 năm 2020) 30 29

Chị em sinh raHUỲNH ĐẶNG GIA LINH (Hai)
10 tháng 07 2008 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Sáu năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 57 ngày ứng với ngày 28 tháng 07 năm 2020)

Ghi chú: Nhằm ngày Mùng Tám tháng Sáu năm Mậu Tý
Quốc tịch
Việt Nam
10 tháng 07 2008 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Sáu năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 57 ngày ứng với ngày 28 tháng 07 năm 2020)

Đối tượng mediaChân dung Huỳnh Đặng Thảo Linh.jpg
Chân dung Huỳnh Đặng Thảo Linh.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 200 × 196 điểm ảnh
Cỡ tệp: 10 KB
Loại hình: Hình chụp