Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ YÊN (Ba)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ YÊN (Ba)
Tên lót
THỊ
Tên chính
YÊN
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật
Con gái sinh ra
#1
TRỊNH THỊ BÍCH

Con gái sinh ra
#2
TRỊNH THỊ NGỮ

Con trai sinh ra
#3
TRỊNH VĂN HIỆU

Con trai sinh ra
#4
TRỊNH VĂN TRỰC

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Anh em
Bản thân
Gia đình với TRỊNH VĂN SỰ - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Con gái
Con gái
Con trai
Con trai