Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH MINH QUÝ (Hai)Tuổi đời: 29 niên1937-1966

Tên đầy đủ
HUỲNH MINH QUÝ (Hai)
Tên lót
MINH
Tên chính
QUÝ
Họ chính
HUỲNH
Sinh nhật khoảng 1937 (Đinh Sửu) 23 20

Bà nội qua đờiTRẦN THỊ LỰ (Tám)
6 tháng 04 1956 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Hai năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 252 ngày ứng với ngày 31 tháng 03 năm 2019) (lúc 19 tuổi)
Qua đời 4 tháng 01 1966 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Chạp năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 30 ngày ứng với ngày 07 tháng 01 năm 2020) (lúc 29 tuổi)

Chôn cất
Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Bản thân
Chị em
Anh em
Chị em
Anh em
Anh em
Anh em
Chị em