Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN MINH HIẾUTuổi đời: 19 niên2000-

Tên đầy đủ
NGUYỄN MINH HIẾU
Tên lót
MINH
Tên chính
HIẾU
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 30 tháng 06 2000 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Năm năm Canh Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 47 ngày ứng với ngày 19 tháng 07 năm 2020) 31 29

Chị em sinh raNGUYỄN NGỌC HÂN
16 tháng 12 2002 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Mười Một năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 207 ngày ứng với ngày 26 tháng 12 năm 2020) (lúc 2 tuổi)