Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Nguyễn Trần Quốc Bảo.jpg

NGUYỄN TRẦN QUỐC BẢO (Hai)Tuổi đời: 12 niên2007-

Tên đầy đủ
NGUYỄN TRẦN QUỐC BẢO (Hai)
Tên lót
TRẦN QUỐC
Tên chính
BẢO
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 20 tháng 03 2007 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Hai năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 3 ngày ứng với ngày 24 tháng 02 năm 2020) 25 26

Quốc tịch
Việt Nam
20 tháng 03 2007 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Hai năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 3 ngày ứng với ngày 24 tháng 02 năm 2020)

Chị em sinh raNGUYỄN TRẦN MINH THƯ (Ba)
26 tháng 12 2013 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Mười Một năm Quý Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 314 ngày ứng với ngày 06 tháng 01 năm 2021) (lúc 6 tuổi)

Đối tượng mediaChân dung Nguyễn Trần Quốc Bảo.jpg
Chân dung Nguyễn Trần Quốc Bảo.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 157 × 150 điểm ảnh
Cỡ tệp: 11 KB
Loại hình: Hình chụp