Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN ĐỨC TRUNGTuổi đời: 15 niên2005-

Tên đầy đủ
NGUYỄN ĐỨC TRUNG
Tên lót
ĐỨC
Tên chính
TRUNG
Họ chính
NGUYỄN