Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN TÍN XUÂN LINHTuổi đời: 50 niên1969-

Tên đầy đủ
NGUYỄN TÍN XUÂN LINH
Tên lót
TÍN XUÂN
Tên chính
LINH
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 14 tháng 04 1969 (Nhầm ngày Hăm Tám tháng Hai năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 23 ngày ứng với ngày 21 tháng 03 năm 2020) 26

Chị em sinh raNGUYỄN LINH HƯƠNG
10 tháng 10 1970 (Nhầm ngày Mười Một tháng Chín năm Canh Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 243 ngày ứng với ngày 27 tháng 10 năm 2020) (lúc 17 tháng)