Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN NHIÊNTuổi đời: 80 niên1934-2014

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN NHIÊN
Tên lót
VĂN
Tên chính
NHIÊN
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật khoảng 1934 (Giáp Tuất)

Con trai sinh ra
#1
NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG (Hai)
khoảng 1983 (Quý Hợi) (lúc 49 tuổi)

Con trai sinh ra
#2
NGUYỄN THANH TRƯỜNG (Ba)
khoảng 1985 (Ất Sửu) (lúc 51 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#1
NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH (Hai)
27 tháng 09 2007 (Nhầm ngày Mười Bảy tháng Tám năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 89 ngày ứng với ngày 15 tháng 09 năm 2019) (lúc 73 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#2
NGUYỄN HUY THỊNH (Ba)
11 tháng 05 2010 (Nhầm ngày Hăm Tám tháng Ba năm Canh Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 225 ngày ứng với ngày 02 tháng 05 năm 2019) (lúc 76 tuổi)

Qua đời 22 tháng 12 2014 (Nhầm ngày mùng Một tháng Mười Một năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 17 ngày ứng với ngày 26 tháng 11 năm 2019) (lúc 80 tuổi)

Gia đình với HUỲNH THỊ PHỈ (Tám) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Con trai
3 niên
Con trai